Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului ”Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016

Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului ”Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016

Decembrie 18, 2017 accesari 1274

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 18 decembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului ”Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016.

Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare au semnat la 1 iulie 2011 Acordul de finanțare privind oferirea unui credit în sumă de 22,9 milioane Drepturi Speciale de Tragere, sau echivalentul a 37,0 mil. dolari SUA.

Creditul a fost acordat pe o perioadă de rambursare de 10 ani, cu termenul de graţie de 6 ani şi cu rata dobânzii de 5,0% anual. Acesta a fost destinat ameliorării eficienței și echității rețelei de asistență socială din Republica Moldova, prin expansiunea durabilă sub aspect fiscal și consolidarea programelor de ajutor social.

Responsabil de realizarea Proiectului este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, anterior Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care a creat grupuri de lucru pentru realizarea obiectivelor și monitorizarea activităților.

Proiectul constă din 2 componente intercorelate, legate inerent prin definirea cadrului de rezultate, și prevede cofinanțarea Programelor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului (Componenta I) și finanțarea investițiilor în consolidarea instituțională a sistemului de protecție socială (Componenta II). Acesta urma a fi implementat în perioada anilor 2011-2017 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, anterior Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Pentru realizarea obiectivelor sus-vizate, în anul 2016 au fost debursate mijloace financiare în sumă de 2,87 milioane dolari SUA, care au fost valorificate în proporție de 98,6%.

Rezultatele verificării tranzacțiilor economice și testării situațiilor financiare incluse în Rapoartele financiare interimare prezentate către Banca Mondială denotă veridicitatea informațiilor privind mijloacele financiare debursate și valorificate în cadrul Proiectului.

Totodată, activitățile desfășurate de audit relevă că raportarea situațiilor financiare în sistemul bugetar a fost denaturată semnificativ urmare a necalculării deprecierii unor active și nedeterminării cheltuielilor aferente. Astfel, a fost majorată valoarea de bilanț a activelor nefinanciare și, implicit, corectat rezultatul financiar al Proiectului cu 2349,7 mii lei, erorile depășind nivelul materialității de 2,1 ori.

Prin urmare, constatările menționate în Raportul de audit au determinat echipa de audit să exprime opinie cu rezerve aferentă situațiilor financiare în sistemul bugetar, întocmite la situația din 31 decembrie 2016.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.