Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol ”Filiera Vinului”

Raportul auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol ”Filiera Vinului”

Septembrie 28, 2017 accesari 2283

Înregistrarea video a ședinței

Rezumatul video al ședinței

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 28 septembrie curent, Raportul auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol ”Filiera Vinului”.

Industria vitivinicolă în Republica Moldova reprezintă una din ramurile principale ale economiei țării, constituind și o sursă importantă de venit pentru bugetul de stat. Viticultura și vinificația reprezintă domenii de importanță strategică, fapt pentru care Republica Moldova a inițiat un proces complex de reformare și modernizare a acestui domeniu.

În acest scop, în data de 23.11.2010, Guvernul a încheiat un Contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), privind utilizarea unui împrumut în valoare de 75 mil.euro, exclusiv pentru dezvoltarea producerii vinurilor îmbuteliate cu ,,denumire de origine protejată” (D.O.P.) sau ,,indicație geografică protejată (I.G.P.).

Astfel, Curtea de Conturi și-a propus efectuarea auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului” în vederea evaluării performanțelor atinse în cadrul Programului, precum și evaluarea economicității, eficienței și eficacității utilizării mijloacelor financiare alocate beneficiarilor acestuia.

Promotor al Programului a fost desemnat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar responsabil de implementarea Programului – Instituția Publică ,,Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”.

Alocațiile pentru beneficiarii Programului urmau să fie canalizate prin intermediul a 4 Componente distincte: Componenta I „Linia de credit”; Componenta II „Linia de credit – achiziția strugurilor”; Componenta III „Operațiuni de leasing financiar” și Componenta IV „Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor”.

Scopul Programului potrivit prevederilor Contractului de finanțare a constat în facilitarea accesului beneficiarilor potențiali din sectorul vitivinicol al RM la resursele financiare oferite de BEI prin intermediul operațiunilor de creditare și operațiunilor de leasing, precum și modernizarea și tehnologizarea întregului lanț valoric al ramurii vitivinicole.

Obiectivele generale ale Programului au constat în:

  1. restructurarea și înființarea plantațiilor de viță de vie - soiuri tehnice;
  2. mecanizarea și tehnologizarea proceselor viticole;
  3. reutilarea și modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor si de producere a vinului;
  4. reutilarea industriilor conexe (producerea sticlei, ambalaje din carton, etc.);
  5. reutilarea, echiparea și modernizarea laboratoarelor pentru testarea calității vinului și a laboratoarelor universitare din cadrul instituțiilor de învățământ care pregătesc cadre pentru sectorul vitivinicol.

Perioada de implementare a Programului constituie anii 2011-2017, iar beneficiarii eligibili al mijloacelor din Program sunt: întreprinderile vitivinicole; întreprinderile pepiniere; întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, dopuri); instituțiile de învățământ de profil; laboratoarele de control a calității vinurilor.

Chestionarea beneficiarilor de mijloace financiare alocate relevă că, rezultatele Programului sunt apreciate ca pozitive și bine venite în domeniul vitivinicol.

Drept cele mai importante activități realizate care au adus plus valoare au fost considerate: (i) reutilarea și renovarea vinăriilor; (ii) achiziționarea strugurilor, sticlelor, dopurilor, etichetelor și ambalajului; (iii) construcția și dotarea laboratoarelor de oenologie, etc., celelalte activități având un rol mediu sau nesemnificativ.

Verificările auditului au atestat că, deși companiilor vitivinicole li s-a oferit oportunitatea finanțării accesibile în cadrul Programului, pentru a fi soluționate problemele atât pe piața internă, cât și pe piețele externe, monitorizarea necorespunzătoare a implementării Programului de către actorii implicați a generat unele neconformități și carențe, care se rezumă la următoarele:

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.
Vezi in:Română