Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului de performanță ”Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import, sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”

Raportul auditului de performanță ”Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import, sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”

Decembrie 19, 2017 accesari 1610

Ședința video

Rezumatul video al ședinței

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 19 decembrie curent, Raportul auditului de performanță ”Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import, sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”

Protejarea sănătății cetățenilor, la fiecare etapă a procesului de producție, este o prioritate-cheie a politicilor economice și de sănătate publică. Pornind de la bunele practici ale UE, guvernarea își dorește să se asigure că cetățenii RM au acces la alimente sigure, obținute din plante și animale sănătoase.

Republica Moldova a realizat o reformă cuprinzătoare a sistemului său intern de siguranță a alimentelor, care vizează alinierea la legislația UE privind siguranța alimentelor și este determinată de agenda sa de integrare europeană și acordul țării cu UE privind Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare. Unul din rezultate a fost constituirea ANSA în anul 2013, în calitate de autoritate unică competentă responsabilă de controlul siguranței produselor alimentare. ANSA este autoritatea competentă responsabilă de controlul importurilor de alimente, hrană pentru animale, plante și animale vii pe teritoriul RM.

Evaluările efectuate de audit denotă că ANSA a realizat unele progrese în vederea implementării măsurilor prevăzute în documentele de politici, care se exprimă prin:

 • reconstrucția a 4 puncte de control sanitar-veterinar și fitosanitar și dotarea acestora cu echipamentul necesar în scopul consolidării capacităților de gestionare a riscurilor aferente siguranței alimentelor;
 • implementarea Sistemului informațional computerizat veterinar integrat TRACES pentru a urmări mișcarea tuturor produselor alimentare, hranei pentru animale și animalelor vii, pentru o mai bună protecție a consumatorilor;
 • elaborarea unor proceduri operaționale aferente controalelor efectuate la importul de mărfuri menite să îmbunătățească controalele efectuate de către inspectorii din cadrul ANSA.

Deși, ANSA a întreprins unele măsuri în vederea realizării acțiunilor menționate mai sus, evaluările de audit au constatat unele deficiențe și problematici, care subminează funcționarea eficientă a ANSA în obținerea progreselor în domeniul siguranței alimentelor, și anume:

 • neelaborarea documentelor de planificare în vederea implementării principalelor documente de politici, inclusiv neaprobarea până la momentul actual a Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2017-2022, ceea ce nu asigură continuitatea măsurilor prestabilite și durabilitatea acțiunilor întreprinse, aferente domeniului;
 • nerealizarea în deplină măsură de către ANSA a măsurilor prevăzute în Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, a condus la neatingerea integrală a rezultatelor scontate;
 • sistemul de control intern al ANSA, aferent procedurilor de import, nu asigură în deplină măsură siguranța alimentelor importate, necesitând îmbunătățiri, prin ajustarea la rigorile cadrului regulator, asigurând astfel calitatea și eficacitatea controalelor efectuate;
 • deși au fost investite mijloace în valoare de peste 60 mil.lei în dotarea a 4 posturi de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră, echipamentele și utilajul din dotare nu este utilizat eficient, nefiind atins efectul scontat, astfel oferind oportunitatea pătrunderii pe piața internă a produselor neconforme, care reprezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor;
 • procedurile existente în cadrul ANSA, privind autorizarea operațiunilor de import a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar, nu garantează siguranța produselor importate;
 • acțiunile întreprinse de către ANSA nu sunt suficiente pentru a asigura un management eficient de supraveghere sanitar-veterinară și fitosanitară, bazat pe principii de siguranță alimentară;
 • sunt necesare îmbunătățiri în aspectul mecanismelor existente de colaborare între ANSA și Serviciul Vamal, astfel lipsa accesului la Sistemul Integrat Vamal Asycuda World, privind importul de mărfuri, creează circumstanțe de a nu fi supuse controlului sanitar veterinar și fitosanitar integral toate loturilor importate, pe acest segment atestându-se în opinia auditului un risc major de fraudă și corupție;
 • ANSA nu are stabilite activități eficiente la importul de produse, care conțin organisme modificate genetic și nu monitorizează ulterior utilizarea acestora, în scopul detectării eventualelor efecte neprevăzute;
 • loturile importate de la care au fost prelevate probe sunt expuse comercializării până la obținerea rezultatelor de laborator, fapt ce afectează siguranța alimentelor importate și are impact nefast asupra sănătății consumatorilor;
 • realizarea planurilor de prelevare a probelor la un nivel foarte redus nu garantează în totalitate siguranța alimentelor provenite din import.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.