Prima / Transparenţă decizională / Achiziţii publice / Planul de achiziţii imprimare
Planul de achiziţii pe anul 2014

 

Planul de achiziţii de către Curtea de Conturi a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pe anul 2014, inclusiv procedurile trimestriale

 

Nr.

d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă planificată, inclusiv TVA

(mii lei)

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie

1

2

3

4

5

1.                   

Achiziţionarea energiei termice

368,1

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie 

2.                   

Achiziţionarea energiei electrice

300,0

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie 

3.                   

Achiziționarea serviciilor de pază

215,3

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie 

4.                   

Achiziționarea serviciilor S.A. „Moldtelecom",inclusiv în teritoriu

92,0

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

5.                   

Achiziționarea serviciilor de locațiune, servicii comunale

187,7

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

martie

6.                   

Achiziționarea serviciilor de asigurare cu apă potabilă

36,3

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

7.                   

Achiziționarea serviciilor de transport, dereticare a încăperilor, de îngrijire și menținere a terenului, de  deservire a instalațiilor de termoficare și rețelelor de apă potabilă, serviciilor de asigurare a  exploatării și reparației  a sistemului de telefonie internă și externă, serviciilor de întreținere a sistemului electric  

560,0

 

Achiziție dintr-o singură sursă

(contracte de mică valoare)

Ianuarie

8.                   

Achiziționarea serviciilor de transportare cu transport electric  (abonamente)

7,2

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

9.                   

Achiziționarea serviciilor TV cablu

16,0

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

10.               

Achiziționarea serviciilor de deservirea ascensorului

18,8

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

11.               

Achiziționarea serviciilor de transportare a deșeurilor menajere

7,02

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

12.               

2

3

4

5

13.               

Achiziționarea serviciilor de recepționare, expediere, transportare și distribuire a corespondenței

0,5

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie

14.               

Achiziționarea serviciului de deservirea sistemului informatic "Legislația RM" 

7,0 

 Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie 

15.               

Achiziționarea serviciilor de mentinerea a modulului „Darea de seamă"

1,2

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie 

16.               

Achiziţionarea serviciilor de asigurare obligatorie a auto

25,0

Achiziție dintr-o singură sursă

Ianuarie, martie,

octombrie

17.               

Achiziționarea serviciilor de înregistrare și menținere numelui de domin

0,5

Achiziție dintr-o singură sursă

Februarie 

18.               

Achiziționarea serviciilor de asigurarea ascensorului

0,7

Achiziție dintr-o

singură sursă

Februarie

19.               

Achiziționarea serviciilor poștale

11,5

Achiziție dintr-o singură sursă

Martie

20.               

Achiziționarea serviciilor de evidența contabilă și financiară

30,0

 Achiziție dintr-o singură sursă

Martie 

21.               

Achiziționarea serviciilor de transport aerian de pasageri

350,0

Licitație deschisa (publica)

Ianuarie

22.               

Achiziționarea produselor petroliere

970,0

Licitație deschisa (publică)

Martie

23.               

Achiziționarea cartuşelor pentru imprimante

320,0

Licitație deschisa (publică)

Martie

24.               

Achiziționarea licențelor software

647,4

Licitație deschisa (publică)

Martie

25.               

Achiziționarea serviciilor de elaborarea portalului intern

300,0

Licitație deschisa (publică)

Septembrie, octombrie

26.               

Achiziționarea serviciilor de publicare a raportului anual

100,0

Cerere a ofertelor de preturi

Septembrie,

octombrie

27.               

Achiziționarea serviciilor de configurare CISCO

60,0

Cerere a ofertelor de preturi

Mai, iunie

28.               

Achiziționarea serviciilor de mentenență și management sala servere

50,0

Cerere a ofertelor de preturi

Mai, iunie

29.               

Achiziționarea serviciilor de migrare Exchange, Ridicarea standardelor de securitate

50,0

Cerere a ofertelor de preturi

Mai, iunie

30.               

Achiziționarea accesoriilor, pieselor de schimb pentru tehnica de calcul și imprimante

200,0

Cerere a ofertelor de preturi

Mai, iunie

31.               

Achiziționarea Upgrade switch HP Pro Curve Switch 420 vl

50,0

Cerere a ofertelor de preturi

Iunie, iulie

32.               

Achiziționarea serviciului de asistență tehnică și reparație a sistemului supravegherea video

10,1

Contract servicii de valoare mică

Ianuarie

33.               

Achiziționarea imprimantelor

48,0

Contract bunuri de valoare mică

Ianuarie

34.               

Achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă

32,6

Contract servicii de valoare mică

Ianuarie

35.               

Achiziționarea serviciilor de reparație auto, tip Școda

47,9

Contract servicii de valoare mică

Ianuarie

36.               

Achiziționarea cărților

38,4

Contract bunuri de valoare mică

Ianuarie

37.               

Achiziționarea recipientelor cu apă potabilă

26,4

Contract bunuri de valoare mică

Ianuarie

38.               

Achiziționarea serviciilor de reparații și profilaxie a imprimantelor

46,0

Contract servicii de valoare mică

Ianuarie

39.               

Achiziționarea serviciilor instruire profesională

4,9

Contract servicii de valoare mică

Ianuarie

40.               

Achiziționarea serviciilor de deservirea climatizoarelor

32,4

Contract servicii de valoare mică

Februarie

41.               

Achiziționarea serviciilor de testarea auto

3,5

Contract servicii de valoare mică

Februarie

42.               

Achiziționarea băuturilor răcoritoare (apă minerală p/u delegații)

14,0

Contract bunuri de valoare mică

Februarie

43.               

Achiziționarea serviciilor de parcare auto

40,0

Contract servicii de valoare mică

Februarie

44.               

Achiziționarea serviciilor de deservire delegației

24,3

 

Contract servicii de valoare mică

Februarie, martie

45.               

Achiziționarea produselor pentru organizarea conferințelor, instruirilor

19,3

 

Contract bunuri de valoare mică

Februarie

46.               

Achiziționarea serviciilor de curățare a traverselor

15,0

Contract servicii de valoare mică

Februarie

47.               

Achiziționarea serviciilor de reparație auto, tip Mit.Lanser

48,0

Contract servicii de valoare mică

Februarie

48.               

Achiziționarea serviciilor de configurare și monitorizare a datelor

40,0

Contract servicii de valoare mică

Martie

49.               

Achiziționarea serviciilor de spălătorie auto

5,0

Contract servicii de valoare mică

Martie

50.               

Achiziționarea rechizitelor de  bir

14,8

Contract bunuri de valoare mică

Martie

51.               

Achiziționarea anvelopelor

43,1

Contract bunuri de valoare mică

Martie

52.               

Achiziționarea bunurilor de uz gospodăresc

9,9

Contract bunuri de valoare mică

Martie

53.               

Achiziționarea serviciilor de rihtuire și lustruirea auto

5,8

Contract servicii de valoare mică

Martie

54.               

2

3

4

5

55.               

Achiziționarea serviciilor de formare profesională

40,0

Contract servicii de valoare mică

Martie,

septembrie

56.               

Achiziționarea serviciilor de confecționarea și montarea construcțiilor din aluminiu

22,3

Contract servicii de valoare mică

Martie

57.               

Achiziționarea acumulatoarelor pentru autoturisme

14,0

Contract bunuri de valoare mică

Aprilie

58.               

Achiziționarea mobilierului

40,0

Contract bunuri de valoare mică

Aprilie, mai

59.               

Achiziționarea serviciilor de deservire delegației (Întrunirea privind progresele Auditorilor Naționale)

40,0

 

Contract servicii de valoare mică

Aprilie

60.               

Achiziționarea serviciilor de deservire delegației (misiunea trilaterală privind controlul și asigurarea calității la CC-ONAS-ONAG)

40,0

 

Contract servicii de valoare mică

Aprilie

61.               

Achiziționarea serviciilor de deservire delegației

48,0

 

Contract servicii de valoare mică

Aprilie, mai

62.               

Achiziționarea serviciilor de amenajare a teritoriului

20,0

Contract servicii de valoare mică

Aprilie, mai

63.               

Achiziționarea literaturii de specialitate

40,0

Contract bunuri de valoare mică

Aprilie-decembrie

64.               

Achiziționarea serviciilor hoteliere

25,0

Contract servicii de valoare mică

Aprilie-decembrie

65.               

Achiziționarea serviciilor de reparație a automobilului de tip GAZ 3110

10,0

Contract servicii de valoare mică

Aprilie

66.               

Achiziționarea serviciilor de încercări tehnice şi diagnostica a ascensorului

4,5

Contract  servicii de valoare mică

Aprilie

67.               

Achiziționarea bunurilor electrice

22,0

Contract bunuri de valoare mică

Mai

68.               

Achiziționarea materialelor pentru reparația sediului 

48,0

Contract bunuri de valoare mică

Mai, iunie

69.               

Achiziționarea hîrtiei pentru Xerox F4

47,0

Contract bunuri de valoare mică

Mai, iunie

70.               

Achiziționarea produselor chimice  

30,0

Contract bunuri de valoare mică

Mai, iunie

71.               

Achiziționarea aparatelor telefonice și cainicilor electrice

12,0

Contract bunuri de valoare mică

Mai, iunie, iulie

72.               

Achiziționarea serviciilor de ordonarea tehnico-ştiinţifică a documentelor

35,0

Contract servicii de valoare mică

Mai-decembrie

73.               

Achiziționarea serviciilor de deservirea SAAP Bussines Object

48,0

Contract servicii de valoare mică

Mai, iunie

74.               

Achiziţionarea serviciilor de broșare a cărților şi a documentaţiei de serviciu

10,0

Contract servicii de valoare mică

Mai, iunie

75.               

Achiziționarea serviciilor de traducere a documentelor

40,0

Contract servicii de valoare mică

Iunie - septembrie

76.               

Achiziționarea serviciilor de publicare

40,0

Contract  servicii de valoare mică

Iunie-decembrie

77.               

Achiziţionarea bunurilor (inventar moale) 

11,0

Contract bunuri de valoare mică

Iulie

78.               

Achiziționarea pieselor auto 

40,0

Contract bunuri de valoare mică

Iunie, iulie

79.               

Achiziționarea bunurilor pentru servicii de protocol

47,0

Contract servicii de valoare mică

Iulie

80.               

Achiziționarea serviciilor de deservire a generatorului electric

10,0

Contract servicii de valoare mică

August

81.               

Achiziționarea bunurilor farmaceutice

6,0

Contract bunuri de valoare mică

August

82.               

Achiziționarea serviciilor de editare video și promovare a imaginii

25,0

Contract  servicii de valoare mică

Septembrie

83.               

Achiziționarea mașinii de francat

40,0

Contract bunuri de valoare mică

Septembrie

84.               

Achiziționarea produselor chimice auto

11,0

Contract bunuri de valoare mică

Octombrie

85.               

Achiziționarea accesoriilor auto

2,0

 Contract bunuri de valoare mică

Octombrie

86.               

Achiziționarea serviciilor de arhivare a documentelor

40,0

Contract  servicii de valoare mică

Septembrie

87.               

Achiziționarea serviciilor de transportare a pasagerelor (înverzirea)

5,0

Contract  servicii de valoare mică

Octombrie-noiembrie

88.               

Achiziţionarea serviciilor de abonare la presa periodica

48,0

Contract servicii de valoare mică

Noiembrie - decembrie

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 1903434  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close