Prima / Colaborare / Colaborare internaţională imprimare
Colaborare internaţională

Activitatea internațională a Curții de Conturi se desfășoară într-un ritm susținut, vizibilitatea instituției supreme de audit a Republicii Moldova la nivel european fiind deja o realitate recunoscută. În conformitate cu articolul 10 din noua Lege a Curții de Conturi a Republicii Moldova, precum și cu prevederile Declarației de la Lima, activitatea pe plan internațional a Curții de Conturi este marcată de o dinamică semnificativă. Relaţiile internaţionale şi cooperarea cu organismele internaţionale de specialitate şi instituţiile supreme de audit din alte ţări în plan multilateral şi bilateral deţin o pondere importantă în ansamblul de activităţi ale Curţii de Conturi.

Activitatea Curţii de Conturi în domeniul colaborării externe se axează, în special, pe:

 • cooperarea cu Oficiul Naţional de Audit al Suediei (ONAS) în cadrul Planului de Dezvoltare Strategică a Curții de Conturi;
 • Proiectul Twinning, finanţat de UE;
 • Proiectul privind consolidarea capacităților CCRM, finanţat din contul Grantului acordat de Banca Mondială;
 • colaborarea cu instituţiile similare din alte state, în special, din statele membre ale UE și realizarea Acordurilor bilaterale de cooperare cu ISA din alte state, aşa precum: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Federația Rusă, România, Spania, Suedia, Slovacia, Tadjikistan, Ucraina, Ungaria.

Curtea de Conturi este membru al următoarelor organizații, asociații și consilii profesionale internaționale de profil:

 • Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI), din anul 1994
 • Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI), din anul 1994
 • Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCCUF), din anul 2008
 • Consiliul conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI, din anul 2000 - la moment deține președinția
 • Consiliul de Guvernare EUROSAI, pentru perioada 2014 - 2020

Curtea de Conturi face parte din următoarele grupuri de lucru:

La nivel INTOSAI:

 • Grupul de lucru privind Indicatorii-cheie naţionali;
 • Grupul de lucru privind Datoria publică

La nivel EUROSAI:

 • Grupul de auditori pentru Programele de cooperare transfrontalieră din jurul Bazinului Mării Negre 2014-2020;
 • Grupul de lucru privind Auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamităţilor naturale sau a dezastrelor;
 • Grupului de lucru privind Auditul mediului;
 • Grupul de lucru privind Auditul TI.

La nivel CSI:

 • Grupul de lucru privind Indicatorii Cheie Naţionali pe lîngă Consiliul Conducătorilor organelor supreme de control financiare din statele membre ale CSI;
 • Grupul de lucru privind elaborarea standardelor de control financiar de stat pentru organele supreme de control financiar din statele membre ale CSI.

 

Serviciul relaţii externe

Contacte:

Email: int@ccrm.md

Natalia Ostafiii, șef Serviciu, tel.: (+373 22)  266030, email n_ostafii@ccrm.md

Tatiana Triboi, specialist principal, tel.: (+373 22) 266031, email t_triboi@ccrm.md

Ecaterina Iosob, specialist principal, tel.: (+373 22) 266028, email: e_iosob@ccrm.md 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
Despre noi      Audit      Publicaţii      Dezvoltare instituţională      Colaborare      Biroul de presă      Transparenţă
MD-2001 Chişinău, 
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 1945254  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close