Prima / Colaborare internaţională / Colaborare internaţională imprimare
Colaborare internaţională

Activitatea internațională a Curții de Conturi se desfășoară într-un ritm susținut, vizibilitatea instituției supreme de audit a Republicii Moldova la nivel european fiind deja o realitate recunoscută. În conformitate cu articolul 10 din noua Lege a Curții de Conturi a Republicii Moldova, precum și cu prevederile Declarației de la Lima, activitatea pe plan internațional a Curții de Conturi este marcată de o dinamică semnificativă. Relaţiile internaţionale şi cooperarea cu organismele internaţionale de specialitate şi instituţiile supreme de audit din alte ţări în plan multilateral şi bilateral deţin o pondere importantă în ansamblul de activităţi ale Curţii de Conturi. Activitatea Curţii de Conturi se axează, în special, pe:

  • cooperarea cu Oficiul Naţional de Audit al Suediei (ONAS) în cadrul Planului de Dezvoltare Strategică a Curții de Conturi;
  • colaborarea cu instituţiile similare din alte state, în special, din statele membre ale UE și realizarea Acordurilor bilaterale de cooperare cu ISA din alte state şi semnarea unor noi Acorduri; 
  • participarea activă ca membru al INTOSAI, EUROSAI, AISCCUF și al Consiliului conducătorilor organelor supreme de control din tarile membre ale CSI.

Curtea de Conturi este membru al următoarelor organizații, asociații și consilii profesionale internaționale de profil:

  • Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) din anul 1994
  • Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) din anul 1994
  • Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCCUF) din anul 2008
  • Consiliul conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI, din anul 2000

Racordarea activității Curții de Conturi la experiența mondială și la practicile instituțiilor supreme de audit public extern din alte state constituie un pas important în implementarea metodologiilor și procedurilor moderne de audit public extern și armonizarea cu standardele de audit INTOSAI.

Până în prezent au fost semnate Acorduri de cooperare bilaterala între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și instituțiile supreme de audit din Belarus, Bulgaria, Federativa Rusă, Ucraina, Georgia, România, Spania, Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Estonia, Suedia, Polonia,Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Curtea de Conturi își desfășoară activitatea internațională întru realizarea obiectivului general, care constă în consolidarea capacității instituționale, astfel manifestându-se drept o instituție supremă de audit independentă, profesională și de încredere, capabilă să stabilească răspunderea legală în ceea ce privește gestionarea și administrarea mijloacelor publice și să prezinte Parlamentului rapoarte de înalta calitate asupra modului de utilizare a fondurilor publice.

 

Serviciul relaţii externe

Contacte:

Email: int@ccrm.md

Natalia Ostafiii, șef Serviciu, tel.: (+373 22)  266030, email n_ostafii@ccrm.md

Tatiana Triboi, specialist principal, tel.: (+373 22) 266031, email t_triboi@ccrm.md

Ecaterina Iosob, specialist principal, tel.: (+373 22) 266028, email: e_iosob@ccrm.md 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 1857725  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close