Prima / Audit / Metodologie de audit imprimare
Metodologie

Standarde

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr. 60 din 11 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 7, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 261-XVI din 05.12.2008, a aprobat aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit (ISSAI) de nivelul 3  - ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi.

Standardele Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit (ISSAI) sunt publicate în limbile oficiale de comunicare ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) şi sunt disponibile pe pagina oficială http://www.issai.org .

 

Manuale 

Manual de audit al regularității

Manual de audit al performanței

Manual de audit al tehnologiilor informaţionale

 

Ghiduri

Ghidul cu privire la auditul veniturilor de stat

Ghidul privind principalii indicatori stabiliți pentru evaluarea activității de audit, inclusiv în procesul de monitorizare a executării cerințelor și implementării recomandărilor Curții de Conturi

Ghid cu privire la procesul de planificare strategica a auditelor performantei

Ghidul privind cadrul calității

 

Metodologii

 

 

 

Regulamente

Regulamentul cu privire la  Registrul Unic al entităţilor supuse controlului

Regulamentul cu privire la elaborarea, modificarea şi urmărirea realizării Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi

Regulamentul cu privire la monitorizarea executarii cerintelor si implementarii recomandarilor Curtii de Conturi

Regulamentul cu privire la circulaţia documentelor de audit şi efectuarea activităţilor aferente la desfăşurarea misiunilor de audit

Regulamentul cu privire la asistenţa juridică a auditelor

Regulamentul cu privire la asistenţa metodologică a auditelor

Regulamentul cu privire la elaborarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, a Raportului privind activitatea Curții de Conturi și a Raportului financiar de executare a bugetului Curții de Conturi

Regulamentul privind atragerea experţilor şi utilizarea resurselor expertizelor realizate în cadrul misiunilor de audit

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2812225  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close