Prima / Publicaţii / Hotărîri / 2011 imprimare
01.01.2011 - 31.12.2011
Hotărîrea nr. 81 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea Raportului final al Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Dezvoltarea Strategică a Curţii de Conturi
Anexa
Hotărîrea nr. 80 din 22 decembrie 2011 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012 // Monitorul Oficial 1-6/2 din 06.01.2012
Anexa1
Hotărîrea nr. 77 din 22 decembrie 2011 privind Raportul auditului la Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom” pentru anii 2009-2010 // Monitorul Oficial 1-6/1 din 06.01.2012
Anexa
Hotărîrea nr. 75 din 24 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 233-236/65 din 27.12.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 74 din 24 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Fălești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 222-226/64 din 16.12.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 73 din 17 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 216-221/61 din 09.12.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 72 din 17 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 216-221/60 din 09.12.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 67 din 7 octombrie 2011 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2010 // Monitorul Oficial 222-226/63 din 16.12.2011
Anexa1    Anexa2     Anexa3    Anexa4
Hotărîrea nr. 66 din 7 octombrie 2011 cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raport anual 2010) // Monitorul Oficial 222-226/62 din 16.12.2011
Anexa1    Anexa2     Anexa3
Hotărîrea nr. 64 din 6 octombrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A. ”Termocom” pe perioada anilor 2009-2010 // Monitorul Oficial 192-196/59 din 11.11.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 63 din 6 octombrie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condiții de utilizare eficientă și eficace a surselor financiare?” // Monitorul Oficial 192-196/58 din 11.11.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 61 din 26 septembrie 2011 privind Raportul auditului veniturilor publice administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010 // Monitorul Oficial 192-196/57 din 11.11.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 60 din 26 septembrie 2011 privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010 // Monitorul Oficial 187-191/55 din 04.11.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 59 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor și la unele instituţii din subordine // Monitorul Oficial 187-191/54 din 04.11.2011
Anexa1   Anexa2
Hotărîrea nr. 58 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului „Proiectul de susținere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010)” // Monitorul Oficial 182-186/52 din 28.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 57 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării mijloacelor fondului rutier în exerciţiul bugetar 2010 // Monitorul Oficial 192-196/56 din 11.11.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 56 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Regia Transport Electric” în anii 2009-2010 // Monitorul Oficial 170-175/46 din 14.10.2011
Anexa1   Anexa2
Hotărîrea nr. 55 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010 // Monitorul Oficial 176-181/49 din 21.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 54 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”” // Monitorul Oficial 187-191/53 din 04.11.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 53 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Educaţiei şi unele instituţii din subordine şi Raportul auditului regularităţii încasării şi utilizării mijloacelor Fondului special pentru manuale în anul 2010 // Monitorul Oficial 176-181/48 din 21.10.2011
Anexa1   Anexa2
Hotărîrea nr. 52 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt superior subordonate Ministerului Educaţiei // Monitorul Oficial 182-186/51 din 28.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 51 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt secundar şi mediu de specialitate subordonate Ministerului Educaţiei // Monitorul Oficial 182-186/50 din 28.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 50 din 6 septembrie 2011 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2010 // Monitorul Oficial 160-163/40 din 30.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 49 din 06 septembrie 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 // Monitorul Oficial 160-163/39 din 30.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 48 din 2 septembrie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă și canalizare la S.A. „Apă-Canal Chișinău”” // Monitorul Oficial 170-175/45 din 14.10.2011
Anexa1   Anexa2
Hotărîrea nr. 47 din 2 septembrie 2011 privind Raportul auditului Sistemului informaţional automatizat ”Cadastrul bunurilor imobile” al Întreprinderii de Stat „Cadastru” // Monitorul Oficial 176-181/47 din 21.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 46 din 25 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 156-159/38 din 23.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 45 din 25 august 2011 cu privire la Rapoartele auditelor regularității executării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală de către unele Instituţii medico-sanitare publice în exercițiul bugetar 2010 // Monitorul Oficial 170-175/44 din 14.10.2011
Anexa1    Anexa2     Anexa3    Anexa4    Anexa5    Anexa6
Hotărîrea nr. 44 din 25 august 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2010 // Monitorul Oficial 166-169/43 din 07.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 43 in 25 august 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 // Monitorul Oficial 166-169/42 din 07.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 42 din 18 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2010 la Cancelaria de Stat // Monitorul Oficial 156-159/37 din 23.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 41 din 18 august 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regională din exerciţiul bugetar 2010 // Monitorul Oficial 148-151/34 din 09.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 40 din 18 august 2011 privind Raportul auditului regularității executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale  și Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru investiții și reparații capitale în anul 2010 la Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale // Monitorul Oficial 156-159/36 din 23.09.2011
Anexa1    Anexa2    Anexa3    Anexa4
Hotărîrea nr. 38 din 12 august 2011 privind Raportul auditului bugetului municipal Bălți pe anii 2009 și 2010 // Monitorul Oficial 166-169/41 din 07.10.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 36 din 11 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Ungheni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 152-155/35 din 16.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 35 din 11 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 148-151/33 din 09.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 33 din 08 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 148-151/32 din 09.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 32 din 08 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Cimișlia pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 147/31 din 06.09.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 31 din 8 august 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" în anii 2009-2010 // Monitorul Oficial 139-145/30 din 26.08.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 30 din 2 august 2011 privind Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenționării în agricultură în exercițiul bugetar 2010 // Monitorul Oficial 139-145/29 din 26.08.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 29 din 02 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii exercițiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unele instituţii  din subordine // Monitorul Oficial 139-145/28 din 26.08.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 27 din 28 iulie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Justiţiei și unele instituţii din subordine, inclusiv Serviciul Stare Civilă // Monitorul Oficial 135-138/27 din 19.08.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 26 din 28 iulie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîşcani din mun.Chişinău, Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Străşeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hînceşti // Monitorul Oficial 135-138/26 din 19.08.2011
Anexa1    Anexa2
Hotărîrea nr. 25 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 134/25 din 16.08.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 24 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Florești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 131-133/24 din 12.08.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 23 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010 // Monitorul Oficial 128-130/23 din 05.08.2011
Anexa1    Anexa2
Hotărîrea nr. 22 din 18 iulie 2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie // Monitorul Oficial 128-130/22 din 05.08.2011
Anexa1    Anexa2
Hotărîrea nr. 19 din 19 aprilie 2011 privind Raportul auditului performanţei  „Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătățiri în politicile și procedurile Academiei de Științe a Moldovei de alocare și monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor științifice" // Monitorul Oficial 78-81/20 din 13.05.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 18 din 19 aprilie 2011 cu privire la Raportul  auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2010 // Monitorul Oficial 78-81/19 din 13.05.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 17 din 18  aprilie 2011 cu privire la Raportul  auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Bălți și Curtea de Apel Economică // Monitorul Oficial 74-77/17 din 06.05.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 16 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul  auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Consiliul Superior al Magistraturii // Monitorul Oficial 74-77/17 din 06.05.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 15 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul  auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea Supremă de Justiție // Monitorul Oficial 74-77/16 din 06.05.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 14 din 24 martie 2011 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" în anii 2009 - 2010 // Monitorul Oficial 59-62/15 din 15.04.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 13 din 23 martie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii" S.A. pe perioada anilor 2009-2010 // Monitorul Oficial 59-62/14 din 15.04.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 12 din 02 martie 2011 privind Raportul auditului Sistemului Informaţional Integrat Vamal al Serviciului Vamal al Republicii Moldova // Monitorul Oficial 46-52/13 din 01.04.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 10 din 28 februarie 2011 cu privire la aprobarea Raportului financiar de executare a  bugetului Curţii de Conturi din exerciţiul bugetar 2010 // Monitorul Oficial 40-42/12 din 18.03.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 8 din 09 februarie 2011 privind Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009 // Monitorul Oficial 34-36/11 din 03.03.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 7 din 08 februarie 2011 cu privire la Raportul auditului operațional al Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" pentru perioada iunie 2007- 2010 // Monitorul Oficial 34-36/10 din 03.03.2011
Anexa
Hotărîrea nr. 5 din 25 ianuarie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire semnificativă a proceselor de planificare, achiziţie, repartizare a dispozitivelor medicale şi de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora?" // Monitorul Oficial 25-27 din 11.02.2011
Anexa1    Anexa2
Hotărîrea nr. 4 din 21 ianuarie 2011 privind Raportul auditului performanţei utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susţinerea proiectului „Caravela Culturii" în anii 2005-2009 „Mijloacele alocate proiectului  „Caravela Culturii" au fost utilizate neeconom, neeficient și neeficace" // Monitorul Oficial 25-27 din 11.02.2011
Anexa

Hotărîrea  nr. 2 din 14 ianuarie 2011 privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti" la Î.S. „Calea Ferată din Moldova" în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru) // Monitorul Oficial 22-24 din 04.02.2011
Anexa

Hotărîrea nr. 1 din 13 ianuarie 2011 privind Raportul auditului formării și utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) și gestionării patrimoniului public // Monitorul Oficial 25-27 din 11.02.2011
Anexa
 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2812198  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close