Prima / Publicaţii / Hotărîri / 2009 imprimare
01.01.2009 - 31.12.2009
Hotărîrea nr. 57 din 28 decembrie 2009 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, Monitorul Oficial 11-12/3 din 26.01.2010
Anexă
Hotărîrea nr .55 din 24 decembrie 2009 privind Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008, Monitorul Oficial 182-189, 28.09.2010
Anexă

Hotărîrea nr. 51 din 20 noiembrie 2009 privind Raportul auditului TI al Sistemului informaţional automatizat "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală", Monitorul Oficial 5-7/2 din 19.01.2010
Anexă

Hotărîrea nr. 50 din 19 noiembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Întreprinderea de Stat „Fintehinform" pe anul 2008, Monitorul Oficial 197-200/35 din 31.12.2009
Anexă
Hotărîrea nr. 48 din 29 octombrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace, Monitorul Oficial 1/1 din 12.01.2010
Anexă

Hotărîrea nr. 43 din 15 octombrie 2009 privind Raportul auditurlui corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Monitorul Oficial 189-190/34 din 22.12.2009
Anexă

Hotărîrea nr. 40 din 18 septembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului pe anul 2008, Monitorul Oficial 163-164/33 din 13.11.2009
Anexă
Hotărîrea nr. 39 din 11 septembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008, Monitorul Oficial 163-164/32 din 13.11.2009
Anexă
Hotărîrea nr. 34 din 6 iulie 2009 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008, Monitorul Oficial 160-161/31 din 06.11.2009 
Anexa 1    Anexa 2   
Hotărîre nr. 33 din 02 iulie 2009 privind Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008, Monitorul Oficial 135/29, 03.09.2009
Anexă                
Hotărîre nr. 32 din 02 iulie 2009 asupra Raportului auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe  anul 2008, Monitorul Oficial 140-141/30, 11.09.2009
Anexă1   Anexă2    Anexă3    Anexă4
Hotărîre nr. 31 din 30.06.2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008, Monitorul Oficial 131-134/28, 28.08.2009
Anexă
Hotărîre nr. 30 din 30 iunie 2009 privind Raportul  auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Agenţia Sportului în anul 2008, Monitorul Oficial 131-134/27, 28.08.2009
Anexă
Hotărîre nr. 29 din 26 iunie 2009 privind Raportul auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, Monitorul Oficial 131-134/26, 28.08.2009
Anexă
Hotărîre nr. 28 din 24 iunie 2009 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2008, Monitorul Oficial 124-126/21, 14.08.2009
Anexă
Hotărîre nr. 27 din 24 iunie 2009 privind Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2008, Monitorul Oficial 131-134/25, 28.08.2009
Anexă
Hotărîre nr. 26 din 17.06.2009 privind Raportul auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului  de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi Rapoartele auditului regularităţii gestionării patrimoniului  de stat de către unele întreprinderi de stat  în anii 2007-2008, Monitorul Oficial 127-130/24, 21.08.2009
Anexă1    Anexă2    Anexă3    Anexă4    Anexă5
Hotărîre nr. 25 din 16 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Departamentul instituţiilor penitenciare şi la unele instituţii  subordonate şi Raportul auditului regularităţii la Î.S. „Russca" pe anul 2008, Monitorul Oficial 124-126/20, 14.08.2009
Anexă    Anexa2
Hotărîre nr. 24 din 15 iunie 2009 privind Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008, Monitorul Oficial 127-130/23, 21.08.2009
Anexă
Hotărîre nr. 23 din 11 iunie 2009 privind rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008, Monitorul Oficial 121-123/19, 07.008.2009
Hotărîre nr. 22 din 10 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor şi Rapoartele auditului regularităţii utilizării acestora de către unii beneficiari în anul 2008, Monitorul Oficial 127-130/22, 21.08.2009

Anexă1    Anexă2     Anexă3     Anexă4    Anexă5
Hotărîre nr. 21 din 9 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la aparatul central al Ministerului Apărării pe anul 2008, Monitorul Oficial 118-120/18, 31.07.2009
Anexă
Hotărîrea nr.20 din 29 mai 2009 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008, Monitorul Oficial 112-114/16,17.07.2009
Anexă
Hotărîre nr. 19 din 28 mai 2009 privind Raportul auditului performanţei  „Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri", Monitorul Oficial 118-120/17, 31.07.2009
Anexă

Hotărîrea nr.18 din 21 mai 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public prin locaţiune/arendă la Ministerul Culturii şi Turismului pe anul 2008 Monitorul Oficial 112-114/15, 17.07.2009
Anexă

Hotărîre nr.17 din 14 mai 2009 privind controlul asupra utilizării resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice de către  Î.S. „Teatrul Naţional de Operă şi Balet", Monitorul Oficial 107-109/14, 03.07.09
Hotărîre nr.16 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008, Monitorul Oficial 104/12, 19.06.09
Anexa
Hotărîre nr. 15 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Guvernului pe anul 2008, Monitorul Oficial 104/11, 19.06.09
Anexa
Hotărîre nr. 14 din 24 aprilie 2009 privind Raportul  auditului regularităţii la Aparatul  Parlamentului pe anul 2008, Monitorul Oficial 104/10, 19.06.09
Anexa
Hotărîre nr. 13 din  16 aprilie 2009 privind Raportul auditului performanţei „Sînt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăţi semnificativ eficacitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic în lupta împotriva cancerului, Monitorul Oficial 103/13, 26.06.09
Anexa1    Anexa2    Anexa3    Anexa4
Hotărîre nr. 5 din 06 martie 2009 privind Raportul asupra auditului regularităţii executării bugetului  Consiliului Coordonator al Audiovizualului  pe anul 2008, Monitorul Oficial 82/9, 28.04.2009
Anexa
Hotărîre nr. 4 din 24 februarie 2009 privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de aprovizionare cu apă şi canalizare, Monitorul Oficial 82/8, 28.04.2009
Hotărîre nr. 3 din 19 februarie 2009 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii şi Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni), Monitorul Oficial 80-81/7, 24.04.2009
Hotărîre nr. 2 din 12 februarie 2009 privind Raportul auditului de atestare la Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul pe anii 2006-2007 şi asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008
Anexa    Raport
Hotărîre nr. 1 din  12 februarie 2009 privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice la primăria or.Basarabeasca  în anul 2008
 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2865415  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close