Prima / Publicaţii / Hotărîri / 2008 imprimare
01.01.2008 - 31.12.2008
Hotărîre nr. 66 din 18 decembrie  2008 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru), Monitorul Oficial 47-48/, din 3.03.2009
Hotărîre nr. 65 din  11 decembrie  2008 privind raportul asupra reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni), Monitorul Oficial 27-29/3, din 10.02.09
Hotărîre nr. 64 din 9 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, Monitorul Oficial 237-240/47, din 31.12.08
Anexa 1  Anexa 2
Hotărîre nr.60 din 19 noiembrie 2008 privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice şi înstrăinării terenurilor destinate pentru construcţia obiectelor de menire socială la primăria com. Truşeni, mun.Chişinău, Monitorul Oficial 7-9/2, din 20.01.09
Hotărîre nr. 59 din 07 noiembrie  2008 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară şi Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru), Monitorul Oficial 1-2/1, din 13.01.09
Hotărîre nr. 57 din 28 octombrie 2008 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Comisia  Naţională a Pieţei Financiare pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 237-240/46, din 31.12.08
Hotărîre nr. 56 din 24 octombrie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar pe perioada  anului 2007, Monitorul Oficial 237-240/45, din 31.12.08
Anexa

Hotărîre nr. 50 din 25 septembrie 2008 privind raportul asupra controlului administrării şi utilizării mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public de către Fondul de Investiţii Sociale  din Moldova şi unii beneficiari ai mijloacelor acestuia în perioada anilor 1998-2007, Monitorul Oficial 213-214/43, din 02.12.2008
Anexa

Hotărîre nr. 49 din  22 iulie  2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului satului Tvardiţa, raionul Taraclia, în perioada anilor 2001-2007, Monitorul Oficial 169-170/41, din 09.09.2008

Hotărîre nr. 48 din 18 iulie 2008 privind raportul asupra controlului gestionării patrimoniului public la Î.S. „Moldelectrica" pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 167-168/40, din 05.09.2008

Hotărîre nr. 47 din 17 iulie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007, Monitorul Oficial 167-168/39, din 05.09.2008

Hotărîre nr. 46 din 15 iulie 2008 cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de Conturi şi a Regulamentului Comisiei de disciplină, Monitorul Oficial 193-194/42, din 20.10.08
Anexa 1      Anexa 2

Hotărîre nr. 45 din  15 iulie 2008 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Austria, Republica Portugheză pe perioada anilor 2005-2007, Monitorul Oficial 167-168/38, din 05.09.2008

Hotărîre nr. 43 din  10 iulie 2008 privind raportul asupra reviziei financiare a activităţii catedrelor militare din cadrul unor instituţii de învăţămînt superior pe perioada anului 2007, Monitorul Oficial 167-168/37, din 05.09.2008
Hotărîre nr. 41 din  13 iunie 2008 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007, Monitorul Oficial 131-133/21, din 22.07.2008
Raport     Anexa
Hotărîre nr. 40 din 12 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007, Monitorul Oficial 160-161/35, din 22.08.2008
Hotărîre nr. 39 din 12 iunie 2008 privind Raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007, Monitorul Oficial 157-159/34, din 19.08.2008
Anexa
Hotărîre nr. 38 din  10 iunie 2008 privind Raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 221-222/44, din 12.12.08
Anexa
Hotărîre nr. 37 din 6 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007, Monitorul Oficial 160-161/35, din 22.08.2008
Hotărîre nr. 36 din 6 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, Monitorul Oficial 154-156/33, din 15.08.2008
Hotărîre nr. 35 din 29 mai 2008 privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007, Monitorul Oficial 125-126/20, din 15.07.2008
Hotărîre nr. 34 din 29 mai 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007, Monitorul Oficial 125-126/19, din 15.07.2008
Hotărîre nr. 33 din 29 mai 2008 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 145-151/30, din 08.08.2008
Hotărîre nr. 32 din 28 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007, Monitorul Oficial 140-142/28, din 01.08.2008
Hotărîre nr. 31 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007, Monitorul Oficial 140-142/27, din 01.08.2008
Hotărîre nr. 30 din  27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Străşeni pe anul 2007, Monitorul Oficial 140-142/26, din 01.08.2008
Hotărîre nr. 29 din  27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Ialoveni pe anul 2007, Monitorul Oficial 138-139/24, din 29.07.2008
Hotărîre nr. 28 din  27  mai 2008 privind raportul asupra administrării de către Ministerul Finanţelor a investiţiilor capitale şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din buget în anul 2007 în domeniile învăţămîntului şi  serviciului vamal, Monitorul Oficial 143-144/29, din 05.08.2008
Hotărîre nr. 27 din 23 mai 2008 privind Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi la unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 152-153/31, din 12.08.2008
Raport
Hotărîre nr. 26 din 23 mai 2008 privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006, Monitorul Oficial 138-139/23, din 29.07.2008
Hotărîre nr. 25 din  23 mai 2008 privind Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 152-153/32, din 15.08.2008
Raport

Hotărîre nr. 24 din 22 mai 2008 privind Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007, Monitorul Oficial 140-142/25, din 01.08.2008
Anexa 1
   Anexa 2    Anexa 3    Anexa 4

Hotărîre nr. 22 din 19 mai 2008 privind privind raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007 , Monitorul Oficial 122-124/18, din 11.07.2008  
Anexa

Hotărîre nr. 21 din 13 mai 2008 privind raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007, Monitorul Oficial 134-137/22, din 25.07.2008
Anexa 1
    Anexa 2

Hotărîre nr. 19 din  29 aprilie 2008 privind Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 115-116/16, din 01.07.2008
Anexa 1    Anexa 2
Hotărîre nr. 18 din 29 aprilie 2008 privind Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 110-111/15, din 24.06.2008 
Anexa
Hotărîre nr. 17 din 23 aprilie 2008 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2007 în domeniile gospodăriei drumurilor, sănătăţii, ştiinţei şi energeticii, Monitorul Oficial 117-119/17, din 04.07.2008
Hotărîre nr. 16 din 22 aprilie  2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului comunei Răculeşti, raionul Criuleni, în perioada anilor 2006-2007, Monitorul Oficial 103-105/14, din 13.06.2008
Hotărîre nr. 15 din 17 aprilie 2008 privind raportul asupra auditului de atestare a rapoartelor financiare ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul 2007, Monitorul Oficial 99-101/13, din 06.06.2008
Anexa
Hotărîre nr. 12 din 29 martie 2008 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007, Monitorul Oficial 86-87/10, 16.05.2008
Hotărîre nr. 10 din 20 martie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), Monitorul Oficial 97-98/12, din 03.06.2008
Anexa
Hotărîre nr. 9 din  4 martie  2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), Monitorul Oficial 82/7, din 29.04.2008
Hotărîre nr. 7 din 12 martie 2008 privind raportul asupra executării reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare, ţinerii Cadastrului funciar de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), Monitorul Oficial 84-85/9, 12.05.2008
Hotărîre nr nr. 6 din 28 februarie 2008 privind raportul asupra auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom" pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni), Monitorul Oficial 83/8, din 07.05.2008
Anexa
Hotărîre nr. 5 din 21 februarie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007, Monitorul Oficial 80/6, 22.04.2008

Hotărîre nr. 2 din  14 februarie 2008 privind raportul asupra asigurării activităţii de postprivatizare în perioada anilor 2006 - 2007 (9 luni), Monitorul Oficial 78-79/5, 18.04.2008

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2812200  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close