Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Octombire 29, 2009 accesari 936

     În cadrul şedinţei plenare a Curţii de Conturi din 29 octombrie 2009 s-a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace.Link: comunicat de presă

Octombire 22, 2009 accesari 941

    Curtea de Conturi a Republicii Moldova beneficiază, în cadrul subroiectului „Sistemul de management al calităţii” din Planul de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi, de asistenţa experţilor de la Oficiul Naţional de Audit al Suediei. În zilele de 19-22 octombrie 2009, experţii Oficiului de Audit al Scoţiei, Carol Hislop şi Jim Rundell au desfăşurat un seminar cu participarea grupului de lucru privind elaborarea cadrului calităţii auditului şi a echipei de monitorizare a calităţii auditului Curţii de Conturi.

Octombire 16, 2009 accesari 987

     În perioada 12–16 octombrie 2009, la Centrul de conferinţe al Ministerului Apărării, a avut loc training-ul cu genericul „Ciber-terorismul – o provocare a secolului XXI pentru securitatea statului”, organizat de Centrul Pro Marshall din Republica Molodova în cooperare cu Personalul Internaţional NATO, Departamentul pentru Politică şi Planificare a Apărării (Bruxelles, Belgia) şi Centrul de Excelenţă pentru Apărarea Împotriva Terorismului (Ankara, Turcia), la care au participat şi 2 reprezentanţi ai Curţii de Conturi.

Octombire 15, 2009 accesari 988

   Curtea de Conturi a examinat, în cadrul şedinţei plenare din 15 octombrie 2009, Raportul auditului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale.

Octombire 15, 2009 accesari 977

      Curtea de Conturi a examinat, în cadrul şedinţei plenare din 15 octombrie 2009, Raportul auditului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare la efectuarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Link: comunicat de presă

Octombire 15, 2009 accesari 932

    În cadrul proiectului cu Oficiul Naţional de Audit al Suediei, Curtea de Conturi beneficiază de asistenţă întru realizarea politicilor şi strategiilor cu care a fost abilitată prin Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.   Conform art.31(2), Curtea de Conturi efectuează anual, în mod obligatoriu, auditul rapoartelor Guvernului privind executarea din exerciţiul bugetar expirat a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.