Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Noiembrie 03, 2009 accesari 2113

     Dl. Jim Rundell    La data vizitei noastre cele mai recente în Republica Moldova ni s-a oferit un eşantion de documentaţie referitoare la auditul efectuat la Ministerul de Finanţe privind executarea bugetului de stat pe 2008. Membrii echipelor au dorit ca noi să oferim o reacţie de răspuns cu privire la activitatea desfăşurată. Din documentaţie am văzut că au fost realizate progrese pozitive în documentarea şi înregistrarea activităţii de audit. Am constatat, de asemenea, că raportul privind auditul a fost concis, uşor de înţeles şi a inclus mai multe recomandări bune.

Noiembrie 03, 2009 accesari 2094

  ExtrasCrearea capacităţii pentru fortificarea instituţională a Curţii de Conturi

Noiembrie 03, 2009 accesari 1577

    În perioada 3-11 octombrie 2009, la Curtea de Conturi se vor afla 3 consultanţi de la Oficiul Naţional de Audit al Marii Britanii, contractaţi de Banca Mondială pentru dezvoltarea personalului Curţii de Conturi. În ultima lor misiune, consultanţii vor instrui personalul Curţii în managementul resurselor umane şi vor prezenta documentele strategice elaborate.

Noiembrie 02, 2009 accesari 926

   Unul din principiile fundamentale pe care se bazează activitatea Curţii este transparenţa. Curtea de Conturi, alături de alte organe publice, recunoaşte importanţa cooperării între autorităţile publice şi societatea civilă în procesul de combatere a fenomenului corupţiei. Implementarea politicii de prevenire a corupţiei a fost fortificată prin asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate de către Curtea de Conturi. Astfel, Tranparency International – Moldova, în baza Memorandumului de cooperare din 5 martie 2008, a efectuat un sondaj privind controlul utilizării mijloacelor publice, executarea hotărîrilor Curţii de Conturi şi integritatea auditorilor Curţii. 

Noiembrie 02, 2009 accesari 940

   La 2 noiembrie 2009 la Curtea de Conturi a avut loc prezentarea Studiului privind controlul utilizării mijloacelor publice, executarea hotărîrilor Curţii de Conturi şi integritatea auditorilor acesteia. Prezentarea a cuprins rezultatele monitorizării unor hotărîri ale Curţii de Conuri, precum şi rezultatele sondajului de opinie privind calitatea controlului\auditului intern, auditului Curţii de Conuri şi integritatea auditorilor Curţii de Conturi efectuate în cadrul instituţiilor publice de nivel central şi local situate în mun. Chişinau. Link: comunicat de presă

Octombire 29, 2009 accesari 1026

   În cadrul şedinţei plenare a Curţii de Conturi din 29 octombrie 2009 s-a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace.În proiectul de raport prezentat s-a menţionat că la întreţinerea AŞM şi a instituţiilor beneficiare au fost aprobate alocaţii bugetare pentru sfera ştiinţei şi inovării în mărime de 393,7 mil. lei, din care la componenta de bază – 368,4 mil. lei, inclusiv pentru învăţămînt – 6,5 mil. lei, şi la componenta mijloace speciale şi Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei – 25,3 mil. lei.