Acasă / Despre noi / Misiune și rol

Misiune și rol

MISIUNE

Misiunea noastră este:

A oferi Parlamentului, întregii societăți, precum și comunității internaționale o evaluare și o asigurare independentă și obiectivă, emisă în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit, precum că fondurile publice sunt gestionate regulamentar și potrivit scopurilor prestabilite, că toate veniturile au fost colectate și raportate conform cadrului legal, iar managementul finanțelor publice corespunde principiilor performanței.

VIZIUNE

Viziunea noastră este:

Să fim o instituție supremă de audit independentă, apreciată și recunoscută de partenerii naționali și internaționali drept o ISA performantă, care răspunde exigențelor, așteptărilor și provocărilor.

OBIECTIVE

Avem trei obiective organizaționale pentru această perioadă de dezvoltare strategică, care ne vor ajuta să realizăm misiunea și viziunea noastră. Aceste obiective sunt:

• Pilonul 1. Contribuirea la consolidarea bunei guvernanțe;

• Pilonul 2. Asigurarea durabilității instituționale;

• Pilonul 3. Dezvoltarea și menținerea calității corporative și de audit.

VALORI

Principiile noastre derivă din reglementările naționale privind activitatea în sectorul public, transpuse în Standardele Internaționale de Audit. Valorile activității noastre oferă un mediu etic solid pentru orice activitate sau decizie luată în numele și în cadrul instituției noastre, precum și îndrumări în situațiile de incertitudine.

Toți angajații vor asigura continuitatea în spiritul valorilor enunțate, pentru realizarea obiectivelor asumate într-un mod coerent și eficient.

- Independență: Exercitând un rol unic, Curtea de Conturi, mandatată de forul legislativ, evaluează în mod independent cum Executivul gestionează resursele financiare și patrimoniul public, raportând Parlamentului și informând societatea despre cum s-au administrat banii contribuabililor. Independența în procesul de audit este iminentă în asigurarea integrității și credibilității necesare, precum și în generarea încrederii societății în activitatea noastră.

- Obiectivitate: Recomandările de audit sunt fundamentate pe probe autentice şi analize profesionale. Comunicările scrise și verbale sunt prezentate într-un mod imparțial, echitabil, constructiv și echilibrat. Vom fi corecți în abordări și credibili în acțiuni – aceasta fiind chintesența activității ISA.

- Excelență profesională, dezvoltarea abilităților și capacităților: Activitățile desfășurate de către noi vor fi coerente și de calitate, în conformitate cu bunele practici și standardele de profil. Noi evoluăm încontinuu, iar valorificând și dezvoltând cadrul metodologic, oferim angajaților Curții oportunități și premise pentru sporirea competențelor profesionale. De asemenea, încurajăm și motivăm ideile inovative și aspirațiile performante pentru îmbunătățirea continuă a activității de audit.

- Cooperare internă și spirit de echipă: Angajații noștri sunt dedicați operei de cooperare pentru consolidarea prestigiului auditului public extern și, implicit, a imaginii Curții de Conturi, astfel maximizând rezultatul și plusvaloarea activității instituționale per ansamblu. În această ordine de idei, recunoaștem imperativul dezvoltării potențialului profesional per angajat și per instituție.

- Deschidere: Comunicarea deschisă, bazată pe încrederea reciprocă, rezultă în dedicație și perseverență pentru activitatea desfășurată, generând satisfacția de rigoare. Toleranța și recunoașterea caracteristicilor, abilităților și experiențelor individuale oferă baza relevantă pentru dezvoltarea personală și organizațională.

- Respect: Toți angajații noștri trebuie să se simtă apreciați pe măsură și pe bună dreptate. Acest lucru, în mod reciproc, creează încredere pentru o valorificare autentică a celor mai bune abilități ale fiecăruia. Vom recunoaște realizările individuale și vom aplica sisteme echitabile și flexibile pentru a-l ajuta pe fiecare să-și realizeze și să-și atingă potențialul maxim posibil. Apreciem diferențele/individualitatea persoanelor și diversitatea de opinii și opțiuni pe care le aduc instituției.