<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2021-06-16 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Metodologia privind elaborarea, modificarea/completarea și abrogarea hotărîrilor Curții de Conturi #
Prezenta Metodologie stabilește modul de elaborare, modificare/completare și abrogare a hotărîrilor Curții de Conturi.]]>
2016-08-23