Prima / Biroul de presă / Noutăţi şi comunicate / Modernizarea Curții de Conturi se face prin racordarea activităților interne la obiectivul ”Corecți în abordări, credibili în acțiuni” imprimare
Modernizarea Curții de Conturi se face prin racordarea activităților interne la obiectivul ”Corecți în abordări, credibili în acțiuni”
20.04.2017   Accesări: 665 

Înregistrare video a conferinței de presă

Nouă componență a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), desemnată în vara anului 2016, și-a asumat angajamente în vederea consolidării și modernizării instituționale, precum și dezvoltării în continuare a auditului public extern în conformitate cu bunele practici și prevederile standardelor internaționale de audit, a declarat astăzi Președintele CCRM, Veaceslav Untila, la o conferință de presă convocată cu prilejul prezentării Raportului de activitate al CCRM pe anul 2016. 

În aceste condiții, au fost întreprinse acțiuni energice privind organizarea instituțională a Curții de Conturi, precum elaborarea și înaintarea spre adoptare în Parlament a proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, a fost elaborat Planul de Dezvoltare Strategică a CCRM pe anii 2016-2020, revizuit și aprobat în redacție nouă, iar structura organizațională a fost adaptată la noile obiective stabilite în vederea realizării dezideratului CCRM - „Corecți în abordări, credibili în acțiuni".

Deși obiectivele stipulate în Planul de Dezvoltare Strategică a CCRM, pe anii 2016-2020, sunt destul de ambițioase, activitățile interne, uneori de rutină, sunt concentrate pe promovarea politicilor de modernizare și eficientizare a activității Curții. Astfel, în anul 2016 Curtea de Conturi a aprobat 38 de rapoarte de audit, fiind cuprinse 575 de entități publice, acțiunile de audit axându-se, preponderent, asupra următoarelor domenii: exercițiul bugetar al autorităților/entităților publice; auditarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor medicale de stat (audituri obligatorii); administrarea patrimoniului și veniturilor publice; salarizare, educație, justiție, securitate etc. De asemenea, trei misiuni de audit au fost efectuate la solicitarea Parlamentului și altele opt - urmare a angajamentelor internaționale. Din numărul total al rapoartelor de audit aprobate, mai mult de jumătate (21 de rapoarte) au fost audituri de conformitate, circa o pătrime (11 rapoarte) - audituri de performanță, celelalte fiind audituri financiare și ale TI, a specificat Veaceslav Untila

În același context, Președintele CCRM a punctat că, în vederea înlăturării neregulilor atestate și îmbunătățirii gestiunii financiare a fondurilor publice, Curtea de Conturi a înaintat, pe parcursul perioadei de raportare, 1379 de cerințe și recomandări, al căror termen de executare începe, în mare parte, din a doua jumătate a anului 2017 sau în anul 2018: "Anul trecut, în cadrul misiunilor de audit, s-a pus accentul pe abordarea sistemică a misiunilor de audit, fapt ce a determinat identificarea, la scara întregii țări, a unor abateri și nereguli uriașe, atât în gestionarea fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, cât și în raportarea financiară, valoarea lor însumând circa 20,8 miliarde lei, dar și majorarea numărului  entităților auditate, de 1,6 ori față de anul 2014".

În anul de raportare, Curtea de Conturi a remis Parlamentului toate rapoartele de audit aprobate, 4 rapoarte fiind examinate în cadrul ședințelor comisiilor parlamentare, cu participarea reprezentanților Curții de Conturi, entităților auditate, societății civile și mass-media. De asemenea, CCRM are o bună colaborare cu alte autorități de stat, dar și cu mass-media sau reprezentanții societății civile, transparența în activitate fiind unul din pilonii de bază ai activității instituției supreme de audit din Republica Moldova. Plus de aceasta, pentru atingerea obiectivelor de modernizare și eficientizare a activității, CCRM promovează o colaborare dinamică cu partenerii de dezvoltare și cu omologii de peste hotare.

 

Notă: Mai multe detalii despre rezultatele misiunilor de audit vor fi prezentate în Raportul anual al Curții de Conturi a Republicii Moldova

 

 

 
 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2812198  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close