Prima / Biroul de presă / Studii şi analize

Studii şi analize

 
Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curții de Conturi, Semestrul I 2016
06.09.2016
Expert-Grup a analizat rapoartele Curții de Conturi pe trei subiecte principale: gestiunea Fondului Forestier, ocrotirea sănătății și managementul financiar al întreprinderilor cu capital majoritar de stat. Sinteza rapoartelor arată că managementul acestor sectoare este unul neperformant, și are loc în lipsa unor obiective și indicatori de performanță care ar descrie clar care sunt rezultatele pe care instituțiile și autoritățile publice ar trebui să le realizeze.
Vezi în : româna     // 491.484 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea executării Hotărârilor Curții de Conturi pe anul 2014
06.11.2015
Amploarea iregularităților estimate de Curtea de Conturi (CC) a depășit suma de 7 miliarde lei în 2014. Auditurile au scos la suprafață atât probleme tehnice și operaționale în activitatea instituțiilor auditate, dar și lacune ale cadrului legislativ, care nu permit o administrate eficientă ale acestora. În același timp, aproape de 65% din recomandările CC, care au menirea să remedieze situația, nu se execută.
Vezi în : româna     // 824.045 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Percepția Autorităților Publice Locale asupra recomandărilor CC
16.06.2015
Odată cu aprobarea noii redacții a Legii privind finanțele publice locale, autoritățile publice locale se vor bucura de autonomie totală în gestiunea banilor publici și a patrimoniului dat în gestiune, fără precedent. Numai în 2014, Bugetul Autorităților Publice locale a fost de 11,1 miliarde de lei, dintre aceștia peste 7 miliarde de lei reprezintă transferurile de la Bugetul de stat, care continuă să fie principala sursă de formare a veniturilor autorităților publice locale (peste 70% din totalul veniturilor). Pe de altă parte, analiza rapoartelor Curții de Conturi referitor la modul cum acestea gestionează resursele publice, sugerează că autoritățile publice locale înregistrează restanțe semnificative la acest capitolul.
Vezi în : româna     // 392.867 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Sinteza Rapoartelor Curții de Conturi Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli și Fondul pentru Eficiență Energetică în 2013
23.02.2015
Tradițional, în fiecare an Curtea de Conturi, auditează utilizarea resurselor publice pentru fondurile dedicate. Din cele 5 existente (Fondul Rutier, Fondul Ecologic, Fondul pentru subvenționarea producătorilor Agricoli, Fondul pentru Eficiența Energetică și Fondul de Manuale), în 2014 auditorii și-au dedicat atenția Fondului pentru subvenționarea producătorilor Agricoli și celui pentru Eficiența Energetică. Primul a mai fost auditat în 2010, iar raportul din 2014 permite descrierea evoluției situației, a principalelor provocări ale acestuia în 2013.
Vezi în : româna   Expert-Grup   // 819.616 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2013
25.09.2014
Rezultatele principale ale raportului descriu un tablou care nu a prea evoluat pe parcursul a celor trei ani de analiză. Mai mult de 60% dintre recomandările Curții de Conturi care au drept scop remedierea situației, nu se execută. În același timp, se observă progrese la capitolul calitatea răspunsurilor și disciplina răspunsurilor oferite.
Vezi în : româna   Expert-Grup   // 653.308 Kb   
Transparenţa procesului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi
10.03.2014
Studiul „Transparenţa procesului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi” a fost realizat în cadrul Proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţă şi eficienţa utilizării banilor publici”, implementat de către Institutul de Politici Publice cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.
Vezi în : româna   english   Institutul de Politici Publice   // 1024.902 Kb   
RAPORTURILE DINTRE CURTEA DE CONTURI ŞI ORGANELE DE DREPT
08.03.2014
Studiul „Raporturile dintre Curtea de Conturi şi organele de drept” a fost realizat de către Petru Balan, expert în drept financiar, în cadrul Proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici”, implementat de către Institutul de Politici Publice cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova. Studiul nu reprezintă neapărat viziunile Institutului de Politici Publice sau ale Fundaţiei Soros-Moldova.
Vezi în : româna   english   Institutul de Politici Publice   // 597.143 Kb   
Raporturile dintre Curtea de Conturi şi autorităţile administraţiei publice centrale
07.03.2014
Studiul „Raporturile dintre Curtea de Conturi şi Autorităţile Administraţiei Publice Centrale Parlament” a fost realizat în cadrul Proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici”, implementat de către Institutul de Politici Publice cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.
Vezi în : româna   english   Institutul de Politici Publice   // 592.808 Kb   
Curtea de Conturi şi Parlamentul: analiza raporturilor dintre instituţii
06.03.2014
Studiul „Raporturile dintre Curtea de Conturi şi Parlament” a fost realizat de către expertul în managementul finanţelor publice, Vladimir Arachelov, în cadrul Proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici”, implementat de către Institutul de Politici Publice cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.
Vezi în : româna   english   Institutul de Politici Publice     
Despre cum se pierd banii publici: sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul IV, 2013
05.03.2014
În trimestrul IV al anului 2013 au fost publicate 5 Rapoarte ale Curții de Conturi privind auditul bugetelor și gestionării patrimoniului public. Acest raport vizează în special 4 rapoarte:Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cantemir pe anii 2011-2012; Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012; Analiza rapoartelor privind auditul gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de ştiinţe a Moldovei şi unele organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din subordine.
Vezi în : româna   Expert-Grup   // 536.881 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Rapoartele Curții de Conturi în T3 2013
30.12.2013
În trimestrul III al anului 2013 au fost publicate 17 Rapoarte ale Curții deconturi privind auditul bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul.Acest raport vizează în special 4 rapoarte.• Rapoartele de audit Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul ClinicRepublican” și pentru Instituţia Medico-Sanitară Publică „Institutul Mamei șiCopilului” în exerciţiul bugetar 2012;• Raportul auditului executarea fondurilor asigurării obligatorii deasistență medicală în exercițiul bugetar 2012;• Raportul consolidat al auditului regularității gestionării patrimoniuluipublic și formării tarifelor la Societățile pe Acțiuni „Centrala Electrică cuTermoficare nr.1”, ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” „CentralaElectrică cu Termoficare – Nord” în perioada anilor 2007-2011.
Vezi în : româna   Expert-Grup   // 218.76 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul I și II, 2013
11.10.2013
În semestrul I al anului 2013 au fost publicate Rapoartele privind auditul bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ocnița, Șoldănești, Ungheni, Soroca, Ialoveni, pe anii 2011-2012. Au fost identificate iregularități evidente în utilizarea banilor publici și în gestionarea patrimoniului de către autoritățile publice locale, la fel ca și o dependență financiară cronică a raionului față de bugetul de stat în condiții de lipsă a eficienței, eficacității și transparenței, și mai mult a iresponsabilității bugetar-fiscale a autorităților publice locale. La fel, în condițiile în care caracterul iregularităților constatat de către Curtea de Conturi în rapoartele sale a rămas practic neschimbat, am încercat identificarea cauzelor neschimbării.
Vezi în : româna   Expert-Grup   // 327.482 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Sinteza Raportului Anual al Curţii de Conturi pentru exercițiul bugetar 2011
11.06.2013
Documentul de față reprezintă o analiză a constatărilor și concluziilor facute în cadrul misiunilor deaudit și reflectate în raportul anual al Curţii de Conturi care urmărește să evidențieze cele maiimportante iregularități, deficiențe și încălcări admise in gestiunea mijloacelor financiare șipatrimoniului public, cu scopul de a suscita un interes sporit din partea cetățenilor și mass-mediei,determinînd totodată reacții și măsuri corespunzătoare din partea factorilor de decizie.
Vezi în : româna   EXPERT-GRUP   // 317.306 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea executării Hotărârilor Curții de Conturi pe anul 2012
03.06.2013
Acest raport prezintă informația despre cum au fost executate recomandările Curții de Conturi în anul 2012 și evaluează calitatea răspunsurilor auditate.În 2012 au fost publicate 51 rapoarte ale CC în care au fost formulate 3818 recomandări, dublu față de anul trecut. Amploarea prejudiciilor materiale aduse statului se dublează în fiecare an, în timp ce mai mult de 50% dintre recomandările Curții de Conturi care au drept scop remedierea situației, nu se execută. Mai mult decât atât, din 2006 până acum nu a fost condamnată nici o persoană cu funcție de răspundere iar neimplicarea partea organelor de drept, dar și a Parlamentului și Guvernului este nejustificată. În aceste condiții are loc nevalorificarea HCC, ca instrument de prevenire, supraveghere și responsabilizare a gestionarilor fondurilor publice.
Vezi în : româna   EXPERT-GRUP   // 341.17 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curții de Conturi publicate în trimestrul III, anul 2012
09.01.2013
Scopul acestui studiu este de a aduce și de a ține în atenția publicului iregularitățile consemnate în rapoartele Curții în urma cărora buzunarul contribuabililor a fost și continue să fie prejudiciat. Un alt obiectiv urmărit de autori este alertarea organelor responsabile de managementul entităților audiate pentru ca acestea să reacționeze corespunzător la concluziile alarmante prezentate în rapoartele CC.
Vezi în : româna   EXPERT-GRUP   // 268.095 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curții de Conturi publicate în trimestrele 1 și 2 ale anului 2012
09.10.2012
Scopul acestui studiu este de a aduce și de a ține în atenția publicului, precum și a organelor ce sunt responsabile de managementul entităților auditate, iregularitățile consemnate în rapoartele Curții în urma cărora buzunarul contribuabililor este prejudiciat. De asemenea, se urmărește scopul de a scoate în evidență cauza iregularităților menționate în hotărârile CC cu scopul de a identifica factorii care pot constrânge manifestarea interesului personal în deciziile de interes public.
Vezi în : româna   EXPERT-GRUP   // 1269.348 Kb   
Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2011
09.08.2012
Prezentul raport descrie cum este organizat la Curtea de Conturi din Moldova şi cum are loc în general procesul de monitorizare a executării şi implementării recomandărilor şi cerinţelor Curţii de către entităţile/subiectele vizate în hotărârile CC. Această descriere se bazează pe examinarea informaţiei de la Curtea de Conturi din Moldova privind modul în care entităţile auditate îndeplinesc hotărârile acesteia.
Vezi în : româna   EXPERT-GRUP   // 1406.692 Kb   
Monitorizarea implementării hotărârilor Curţii de Conturi: cazul MAI
09.06.2012
Prezentul studiu este o continuare a procesului de monitorizare a implementării hotărârilor Curţii de Conturi început de Transparency International – Moldova în 2009, care se axează pe realizarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 5 din 26.01.2010 privind activitatea MAI în perioada 2002–2009 (9 luni).
Vezi în : româna   Transparency International – Moldova   // 2570.774 Kb   
Studiu privind executarea hotărîrilor Curţii de Conturi şi integritatea auditorilor acesteia
21.10.2009
Prezentul studiu a fost efectuat de către Asociaţia Obştească Transparency International – Moldova în scopul evaluării situaţiei privind controlul legalităţii utilizării mijloacelor publice în cadrul instituţiilor publice, executarea hotărârilor Curţii de Conturi şi integritatea auditorilor Curţii de Conturi.
Vezi în : româna   Transparency International - Moldova   // 4500.081 Kb   
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2812215  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close