Prima / Biroul de presă / Noutăţi

Noutăţi

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
Raportul auditului regularităţii la Procuratura Generală
30.07.2013
La data de 29 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 la Procuratura Generală.
Accesări: 798     
Auditul la „Spitalul Clinic Republican” și „Institutul Mamei și Copilului”
26.07.2013
Rapoartele de audit ale regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Republican” și Instituţia Medico-Sanitară Publică „Institutul Mamei și Copilului” în exerciţiul bugetar 2012 au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi din 26 iulie 2013.
Accesări: 931     
Auditul Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în 2012
26.07.2013
Astăzi, în şedinţă publică, Plenul Curţi de Conturi a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012.
Accesări: 721     
Contraargumente în contextul declaraţiilor ex-vicepreşedintelui
25.07.2013
La data de 17 iulie curent, ex-vicepreședinte al Curții de Conturi a susținut o conferință de presă, venind cu declarații provocatoare și acuzații nefondate în adresa angajaților și Președintelui Curții de Conturi. Mai multe surse mass-media au preluat declarațiile dlui Șoitu, fiind difuzate și publicate știri cu abordare, preponderent, unilaterală a aspectelor abordate de ex-vicepreşedintele CCRM, fără a fi solicitată opinia sau viziunea Curții de Conturi la acest capitol.
Accesări: 710     
Gestionarea banilor publici și patrimoniului de stat în raionul Rezina
23.07.2013
La capitolul transferurilor de la bugetul de stat, se atestă o diminuare a sumelor transferate, în anul 2011 ponderea acestora constituind 61,9%, iar în anul 2012, respectiv 52,1%.
Accesări: 665     
Auditul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012
18.07.2013
În cadrul ședinței publice din 18 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012. Rezultatele auditului relevă că Ministerul Finanțelor a întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii evidenței și raportării datelor domeniului vizat. Totodată, se atestă prezența unor deficiențe în procesul de administrare, monitorizare și raportare a datoriei publice.
Accesări: 697     
Auditul Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012
18.07.2013
În ședința publică de astăzi, 18 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul, că Raportul Guvernului, în aspectele semnificative, este întocmit conform prevederilor acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget.
Accesări: 517     
Administrarea veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012
17.07.2013
Curtea de Conturi a examinat în şedinţa publică din 17 iulie 2013 Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012. Auditul s-a desfășurat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu abordarea bazată pe verificarea conformității administrării veniturilor prin prisma unor procese ale sistemului de control intern şi pe proceduri de fond.
Accesări: 659     
Plenul Curții de Conturi are un nou membru
15.07.2013
Astăzi, colectivului Curții de Conturi i-a fost prezentat noul membru al Plenului, dna Tamara Andrușca, care vineri, 12 iulie, a fost numită de către Parlament.
Accesări: 908     
Gestionarea resurselor minerale utile în vizorul Curţii de Conturi
15.07.2013
Curtea de Conturi a examinat în şedinţa publică din 15 iulie 2013 Raportul auditului performanței ,,Au implementat autoritățile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova?.
Accesări: 1280     
Regularitatea executării bugetului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
12.07.2013
Raportului auditului regularității executării bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2012 a fost examinat pe data de 12 iulie 2013 în cadrul şedinţei Plenului Curţii de Conturi.
Accesări: 510     
Declaraţie pentru presă în contextul auditului la Serviciul Vamal
12.07.2013
În cadrul ultimei şedinţe a Curţii de Conturi din 10 iulie 2013, a fost examinat Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012. La şedinţa deschisă au fost prezenţi şi reprezentanţii mass-media, unii dintre ei, fără a face investigații jurnalistice profunde, au prezentat tendenţios şi eronat situaţia legată de declaraţiile unor membri ai Curţii de Conturi.
Accesări: 632     
Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în 2012
10.07.2013
La data de 10 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la conformitatea administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal, precum şi regularitatea unor tranzacţii economico-financiare de import/export în conformitate cu cadrul legal şi cu regulamentele aplicabile.
Accesări: 702     
Comentariile Curţii de Conturi după publicaţiile agenţiei Omega
08.07.2013
Agenţia de ştiri Omega (www.omg.md) a publicat recent câteva articole, în care face referire la Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din municipiul Chişinău în 2012. În articolele menţionate, agenţia face trimitere la constatările Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), vorbind despre persoane fizice şi interpretând investigaţiile şi concluziile jurnalistice drept fapte expuse în Raportul de audit pe municipiul Chişinău.
Accesări: 622     
Gestionarea patrimoniului şi utilizarea banilor publici în municipiul Bălți în 2011-2012
04.07.2013
Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din municipiul Bălţi pe anii 2011-2012 a fost subiectul examinărilor în cadrul şedinţei Curţii de Conturi de astăzi, 04 iulie 2913.
Accesări: 663     
Președintele Parlamentului a vizitat Curtea de Conturi
01.07.2013
Astăzi, 1 iulie 2013, Igor Corman, Președintele Parlamentului Republicii Moldova a efectuat o vizită de documentare la Curtea de Conturi. Serafim Urechean, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova a oferit înaltului oaspete posibilitatea de a vizita subdiviziunile instituției, familiarizându-l cu dotarea tehnică a CCRM, oportunitățile de instruire a personalului și condițiile de muncă a angajaților.
Accesări: 1113     
Deficienţe majore în estimarea impozitelor pasibile încasării în bugetele UAT din mun. Chişinău
31.07.2012
Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în mun. Chişinău pe anii 2010-2011 a fost examinat la 31 iulie 2012 în cadrul şedinţei plenare a Curţii de Conturi.
Accesări: 1141     
Parlamentul Tinerilor în vizită la Curtea de Conturi
27.07.2012
Un grup al Forumului naţional legislativ de tineret – Parlamentul Tinerilor a efectuat o vizită de studiu la Curtea de Conturi a Republicii Moldova la 27 iulie 2012.
Accesări: 892     
Organizarea şi funcţionarea sistemului protecţiei civile şi prevenire a situaţiilor excepţionale
26.07.2012
La 25 iulie 2012 Plenul Curţii de Conturi examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011.
Accesări: 1796     
Regularitatea utilizării în 2011 a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
25.07.2012
Curtea de Conturi a efectuat auditul regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2011.
Accesări: 937     
1 2 3 4 »»