Prima / Biroul de presă / Noutăţi şi comunicate

Noutăţi şi comunicate

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
Instruire în domeniul suportului bugetar
22.07.2015
Miercuri, 22 iulie 2015, Curtea de Conturi găzduiește un seminar de instruire în domeniul suportului bugetar, organizat în comun cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene în țara noastră.
Accesări: 1165     
Conducerea Companiei KOSI în vizită de lucru la Chișinău
21.07.2015
Conducerea Companiei KOSI, reprezentată de directorul executiv Sean Sweeney și administratorul Richard Troope, se află la Chișinău în vizită de lucru, în perioada 21-22 iulie 2015, în contextul implementării Proiectului "Consolidarea capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova", susținut de Banca Mondială.
Accesări: 1251     
Conformitatea gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
20.07.2015
Rapoartele auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator au fost examinate în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 20 iulie 2015.
Accesări: 402     
Constatările auditului TI ”Platforma guvernamentală de registre și acte permisive asigură atingerea scopului propus?”
17.07.2015
Raportul auditului TI ”Platforma guvernamentală de registre și acte permisive asigură atingerea scopului propus?” a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 17 iulie 2015.
Accesări: 11586     
Auditul Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014
17.07.2015
Raportul auditului Proiectului ”Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014 a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 17 iulie 2015.
Accesări: 783     
Misiunea auditului mediului în domeniul ariilor naturale protejate de stat
16.07.2015
Raportul auditului mediului în domeniul ariilor naturale protejate de stat a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 16 iulie 2015.
Accesări: 797     
Examinarea raportului de audit pe raionul Hîncești
14.07.2015
Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Hîncești pe anul 2014 a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 14 iulie 2015.
Accesări: 1642     
Misiuni Twinning a experților din Finlanda și Spania
09.07.2015
În perioada 6-10 iulie curent Curtea de Conturi găzduiește două misiuni ale experților străini în cadrul Proiectului Twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova 2014-2016”.
Accesări: 710     
Întrevederea Președintelui CCRM cu experții Companiei KOSI
09.07.2015
Președintele Curții de Conturi, dl Serafim Urechean, a avut o întrevedere, joi, 9 iulie curent, cu experți ai Companiei KOSI, care acordă suport în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților Curții de Conturi”, susținut de Banca Mondială.
Accesări: 977     
Vizite la CCRM a oficialilor finlandezi
08.07.2015
Președintele Curții de Conturi, dl Serafim Urechean, a avut o întrevedere, marți, 7 iulie curent, cu dna Ulla Vaisto, Ambasadorul Finlandei în Republica Moldova cu reşedinţă la Bucureşti.
Accesări: 1077     
Executarea bugetelor și gestionarea patrimoniului public în raionul Florești
07.07.2015
Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Florești pe anul 2014 a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 7 iulie 2015.
Accesări: 1009     
Constatările auditului efectuat în raionul Criuleni
07.07.2015
Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 7 iulie 2015.
Accesări: 765     
Întrevedere cu experți în cadrul Proiectului Twinning
02.07.2015
Derularea activităților în cadrul Proiectului Twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova” a fost discutată joi, 2 iulie 2015, în cadrul întrevederii dintre experți din Spania și Finlanda cu Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi.
Accesări: 1306     
Cea de-a treia întrunire a Comitetul director al Proiectului Twinning
02.07.2015
Comitetul director al Proiectului Twinning ”Consoliarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova ”, implementat în perioada 2014-2016, s-a întrunit în cea de-a 3-a ședință miercuri, 1 iulie 2015, la Curtea de Conturi.
Accesări: 842     
Auditul efectuat la Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău
25.07.2014
Verificările de audit asupra conformității administrării mijloacelor publice și gestionării patrimoniului de către Direcția Sănătății au constatat unele abateri și iregularității, determinate de controlul intern irelevant pentru aceste procese. Mediul de control al entității nu asigură pe deplin buna funcționare a sistemului de management financiar și control.
Accesări: 2639     
Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către IFPS
24.07.2014
În baza activităților desfășurate, auditul a relevat conformitatea utilizării mijloacelor publice şi gestionării fondurilor publice în anul 2013, cu excepția neconformităților admise la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii și întreținerea mijloacelor de transport, la efectuarea achizițiilor publice, gestionarea situației patrimoniale, precum și formarea prețurilor la serviciile prestate de către Î.S.„Fiscservinform”, fondator al căreia este IFPS.
Accesări: 3261     
Conformitatea administrării TVA de către Serviciul Fiscal de Stat
24.07.2014
În baza activităților de audit desfășurate asupra conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către organele SFS se atestă, că acțiunile acestora au fost conforme cadrului legal, însă unele procese necesită îmbunătățiri în vederea asigurării eliminării deficiențelor identificate.
Accesări: 3936     
Constatările misiunii de audit privind raionul Teleneşti
23.07.2014
Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea legalității și regularității procesului bugetar şi administrării patrimoniului public de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Teleneşti, prin prisma cadrului legal-normativ în vigoare, corelarea reglementărilor metodologice cu instrumentele de evaluare şi planificare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de formare şi gestiune a cheltuielilor bugetare.
Accesări: 3217     
Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Serviciul Vamal
22.07.2014
În baza activităților desfășurate, auditul denotă că gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale, cu excepția existenței unor carențe în aspectul conformității proceselor de executare a mijloacelor financiare și raportare a situației patrimoniale. În special, se atestă nevalorificarea mijloacelor acordate din surse externe, neconformități la administrarea patrimoniului public și gestionarea procesului de achiziții publice.
Accesări: 2152     
Conformitatea administrării TVA de către Serviciul Vamal
22.07.2014
Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 22 iulie 2014. Misiunea de audit a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile privind conformitatea aplicării cadrului legislativ-normativ în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată, prin prisma responsabilităților atribuite Serviciului Vamal.
Accesări: 2960     
1 2 3 4 5 »»