Prima / Biroul de presă / Noutăţi şi comunicate

Noutăţi şi comunicate

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
Performanța implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției
30.11.2016
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței publice din 30 noiembrie curent, Raportul auditului performanței ”Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni): resurse generoase-rezultate incerte”.
Accesări: 1189     
Vizita de lucru a delegației CCRM la Curtea de Conturi a României
28.11.2016
În perioada 23-24 noiembrie curent o delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a efectuat o vizită de lucru la Curtea de Conturi a României (CCR).
Accesări: 933     
Vizita de studiu în Stockholm, Suedia
28.11.2016
În perioada 14-17 noiembrie curent, angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au efectuat o vizită de studiu în Stockholm, Suedia.
Accesări: 664     
Ambasadorul Suediei în Moldova în vizită la Curtea de Conturi
24.11.2016
Direcțiile de cooperare bilaterală dintre instituțiile supreme de audit din Republica Moldova și Suedia, în contextul suportului multilateral, oferit țării noastre de guvernul suedez, au constituit subiectele centrale puse în discuție de Excelența sa Signe Burgstaller, Ambasador al Suediei în Republica Moldova și Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).
Accesări: 850     
Președintele CCRM și delegația PNUD au pus în discuție consolidarea guvernanței parlamentare
23.11.2016
La data de 23 noiembrie curent, o delegație oficială a Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova a avut o întrevedere cu Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).
Accesări: 632     
Auditul de performanță privind Strategia ”Educația-2020”
22.11.2016
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 10 noiembrie curent Raportul auditului privind performanța instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea/îmbunătățirea serviciilor în cadrul sistemului educațional.
Accesări: 896     
Atelier de lucru privind consolidarea educației contabile
21.11.2016
La data de 18 noiembrie curent a fost organizat seminarul ”Inițiative pentru consolidarea educației în domeniul contabilității și auditului”, în cadrul programului STAREP ”Consolidarea educației contabile în țările din Parteneriatul Estic”.
Accesări: 342     
Instruiri în contextul cooperării CCRM și Ministerului Finanțelor
18.11.2016
La 17 noiembrie curent, în cadrul Curții de Conturi (CCRM) s-a desfășurat cursul de instruire cu tematica ”Aspecte de reformă în domeniul executării de casă a componentelor bugetului public național”.
Accesări: 691     
Raportul anual 2015 prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului
16.11.2016
Astăzi, la 16 noiembrie curent Curtea de Conturi a Republicii Moldova a prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului, Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (Raportul anual 2015).
Accesări: 571     
Încheierea sesiunii de instruire organizate de experții letoni
16.11.2016
Circa 35 de auditori ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au finalizat la 16 noiembrie curent, cursul de instruiri, organizat de Oficiul de Stat de Audit al Republicii Letone.
Accesări: 652     
Instruiri organizate de formatori din cadrul Oficiul Național de Audit al Letoniei
14.11.2016
În perioada 14-16 noiembrie curent în cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au loc instruiri în domeniul auditului financiar, auditul TI oferite de Oficiul Național de Audit al Letoniei.
Accesări: 1035     
Curtea de Conturi a solicitat organelor de drept examinarea constatării suspiciunii de fraudă
14.11.2016
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în conformitate cu Programul activităților de audit pentru anul 2016, efectuează auditul conformității administrării sistemelor de supraveghere a traficului rutier și plenitudinea, respectiv, utilizarea mijloacelor acumulate la Ministerul Afacerilor Interna (MAI), 13 unități administrativ-teritoriale (UAT) și alte entități.
Accesări: 699     
Auditul de performanță privind descentralizarea financiară a UAT
10.11.2016
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 10 noiembrie curent Raportul auditului de performanță ”Care este impactul reformei finanțelor publice locale asupra descentralizării financiare a UAT?”
Accesări: 1074     
Cea de-a doua zi a seminarului de instruire prezentat de formatorii din cadrul Ministerului Finanțelor
09.11.2016
Cursul de instruire privind ”Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare, aprobare și modificare a bugetului” a continuat și astăzi 9 noiembrie curent.
Accesări: 526     
Instruiri organizate de formatori din cadrul Ministerului Finanțelor
08.11.2016
Astăzi 8 noiembrie curent, în cadrul Curții de Conturi (CCRM) se desfășoară cursuri de instruire privind ”Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare, aprobare și modificare a bugetului”. Cursul de instruire va dura 2 zile, în perioada de 8-9 noiembrie curent.
Accesări: 919     
Prezentarea Raportului Nr. 3 de Monitorizare a Achizițiilor publice
04.11.2016
La data de 2 noiembrie curent, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ) au organizat masa rotundă, prezentând ”Raportul de monitorizare a Achizițiilor Publice” (Nr. 3).
Accesări: 338     
Atelier de lucru în Polonia în domeniul auditării fondurilor UE
26.11.2015
În perioada 18-19 noiembrie 2015, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la o întrunire organizată la Varșovia de către Oficiul Suprem de Audit al Poloniei și Curtea de Conturi a României.
Accesări: 801     
Instruire Twinning în domeniul managementului resurselor umane
26.11.2015
În perioada 24-26 noiembrie 2015 angajați ai Curții de Conturi participă la instruiri în domeniul managementului și leadership în contextul Proiectului Twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”, implementat cu suportul Uniunii Europene.
Accesări: 689     
Președintele Curții de Conturi în vizită de lucru în Irlanda
26.11.2015
În perioada 23-27 noiembrie 2015 dl Serafim Urechean, Președintele Curții de Conturi, efectuează o vizită de lucru în Irlanda, la invitația Companiei KOSI, care au acordat suport în cadrul Proiectului "Consolidarea capacităților Curții de Conturi", susținut de Banca Mondială.
Accesări: 764     
Vizită de studiu în auditul financiar în Riga
20.11.2015
O delegație a Curții de Conturi din Republica Moldova efectuiază, în perioada 19-20 noiembrie, o vizită de studiu în Riga, Letonia, în contextul Proiectului de colaborare dintre CCRM și ONAS (Oficiul Național de Audit al Suediei).
Accesări: 1511     
1 2 3 4 5 »»