Legi rss

30.08.2016

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern. Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern.

Vezi in Romana

29.08.2016

Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice, precum şi alte raporturi ce decurg din acestea.

Vezi in Romana

25.08.2016

Codul de conduită a funcţionarului public (denumit în continuare Cod) reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice.

Vezi in Romana

24.08.2016

Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Vezi in Romana

22.08.2016

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.

Vezi in Romana

21.08.2016

Finanţele publice locale fac parte integrantă din sistemul finanţelor publice şi includ bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

Vezi in Romana

19.08.2016

Sistemul bugetar care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include: bugetul de stat,

Vezi in Romana

18.08.2016

Prevederile Constituție cu referire la Curtea de Conturi sînt stipulate în Articolul 133.

Vezi in Romana

15.01.2018

Prezenta lege reglementează mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea Curţii de Conturi; raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern.