Invitație la ședințe

Decembrie 19, 2017 accesari 2024

La data de 20 decembrie 2017, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul de audit al performanței gestionării Fondului Ecologic Național în exercițiul bugetar 2016 - ora 10:00

Raportor: Svetlana Purice, șef interimar al Direcției generale auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu

  1. Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației – ora 14.00

Raportor: Olesea Djurenco, șef al Direcției audit financiar, Direcția generală auditul sectorului social

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027