Invitație la ședință

Mai 25, 2018 accesari 1112

La data de 28 mai 2018, ora 10:00 Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice:

  1. Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017.

Raportor: Tatiana Carajeleascov, șef al Direcției venituri din cadrul Direcției generale auditul finanțelor publice.

  1. Raportul auditului de performanță a managementului datoriei publice pe anul 2017.

Raportor: Irina Buga, controlor de stat principal, Direcția generală auditul finanțelor publice

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027