Invitație la ședință

Decembrie 04, 2017 accesari 1424

La data de 5 decembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului de performanță ”Este gestionat în  mod eficient și eficace Fondul rutier în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate?”

Raportor: Aliona Oboroceanu, controlor de stat principal, Direcția generală auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027