Invitație la ședință

Noiembrie 29, 2017 accesari 1757

La data de 30 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului.

Raportor: Natalia Apostol, controlor de stat principal, Direcția generală auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027