Invitație la ședință

Noiembrie 28, 2017 accesari 1670

La data de 29 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar 2016.

Raportor: Uliana Negru, controlor de stat principl, Direcția generală auditul finanțelor publice

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027