Invitație la ședință

Noiembrie 14, 2017 accesari 1379

La data de 15 noiembrie 2017, ora 15:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație”.

Raportor: Maia Savva, controlor de stat principal din cadrul Direcției generale auditul finanțelor publice.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel.  022 266027