Hotărâri CCRM   Flux RSS pentru rezultatul filtrării la Hotărâri CCRM

Data Expirare Nr. Titlu hotărârii Cer. Rec. Coresp. Actiune
2014-12-22 59 Hotărîrea nr. 59 din 22 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Arhivă 0 0 0 Detalii
2014-12-22 58 HOTĂRÎREA nr. 58 din 22 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali 0 0 0 Detalii
2014-12-08 55 HOTĂRÎREA nr. 55 din 08 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de subvenționare a agriculturii în anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-12-08 56 HOTĂRÎREA nr. 56 din 08 decembrie 2014 cu privire la Raportul auditului tehnologiilor informaționale „Care este rezultatul implementării Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”?” 0 0 0 Detalii
2014-11-26 53 HOTĂRÎREA nr.53 din 26 noiembrie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Taraclia pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-11-26 54 H O T Ă R Î R E A nr. 54 din 28 noiembrie 2014 cu privire la Raportul auditului performanței Fondului pentru Eficiență Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficiență energetică sînt modeste” 0 0 0 Detalii
2014-10-31 50 HOTĂRÎREA nr.50 din 31.10.2014 privind Raportul auditului de performanță „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun.Chișinău?” 8 16 0 Detalii
2014-07-25 46 HOTĂRÎREA nr. 46 din 25 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, pentru exercițiul bugetar 2013 3 5 0 Detalii
2014-07-24 44 HOTĂRÎREA nr. 44 din 24 iulie 2014 privind Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013 5 13 0 Detalii
2014-07-24 45 HOTĂRÎREA nr. 45 din 24 iulie 2014 Cu privire la Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013 6 15 0 Detalii
2014-07-23 42 HOTĂRÎREA nr. 42 din 23 iulie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Teleneşti pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-07-22 40 HOTĂRÎREA nr.40 din 22 iulie 2014 privind Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013 4 7 0 Detalii
2014-07-22 41 HOTĂRÎREA nr. 41 din 22 iulie 2014 cu privire la auditul conformităţii privind utilizarea mijloacelor financiare publice şi gestionarea patrimoniului public de către Serviciul Vamal şi unele birouri vamale pe anul 2013 3 11 0 Detalii
2014-07-21 39 HOTĂRÎREA nr. 39 din 21 iulie 2014cu privire la Raportul auditului performanței „Managementul resurselor umane al Ministerului Sănătății și procedurile implementate de instituțiile medico-sanitare publice contribuie la gestionarea eficientă și eficace a personalului medical?” 11 49 0 Detalii
2014-07-15 38 HOTĂRÎREA nr. 38 din 15 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole 4 7 0 Detalii
2014-07-10 37 HOTĂRÎREA nr. 37 din 10 iulie 2014 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului pentru Drepturile Omului pe exercițiul bugetar 2013 2 7 0 Detalii
2014-07-03 35 HOTĂRÎREA nr. 35 din 03.07.2014 cu privire la Rapoartele auditurilor situaţiilor financiare și conformității gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic în anul 2013 12 30 0 Detalii
2014-07-03 36 HOTĂRÎREA nr. 36 din 03 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2013 8 10 0 Detalii
2014-06-30 34 HOTĂRÎREA nr. 34 din 30 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Leova pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-06-30 33 HOTĂRÎREA nr. 33 din 30 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Făleşti pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-06-27 30 HOTĂRÎREA nr. 30 din 27 iunie 2014 privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 4 11 0 Detalii
2014-06-27 32 HOTĂRÎREA nr. 32 din 27 iunie 2014 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2013 1 2 0 Detalii
2014-06-27 31 HOTĂRÎREA nr. 31 din 27 iunie 2014 privind auditul asupra managementului datoriei publice și asupra sistemelor informaționale de management la Ministerul Finanțelor, Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor și Î.S. „Fintehinform” 3 7 0 Detalii
2014-06-13 29 HOTĂRÎREA nr. 29 din 13 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității managementului financiar la Comisia Națională a Pieței Financiare pe exercițiul bugetar 2013 8 8 0 Detalii
2014-06-12 27 HOTĂRÎREA nr.27 din 12 iunie 2014 privind Raportul auditului conformității executării bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Anenii Noi pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-05-26 26 HOTĂRÎREA nr.26 din 26 mai 2014 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 5 7 0 Detalii
2014-05-20 25 HOTĂRÎREA nr.25 din 20 mai 2014 privind Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și unele entități subordonate 7 36 0 Detalii
2014-05-16 23 HOTĂRÎREA nr.23 din 16 mai 2014 cu privire la Raportul auditului conformității cu elemente de performanță „Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor și achitare a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluționare stringentă” 25 48 0 Detalii
2014-05-06 22 HOTĂRÎREA nr.22 din 06 mai 2014 privind Raportul auditului operațional al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” pentru perioada 2011-2013 2 27 0 Detalii
2014-04-08 21 HOTĂRÎREA nr.21 din 08 aprilie 2014 privind Raportul auditului conformității administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013 0 1 0 Detalii
2014-03-28 13 HOTĂRÎREA nr.13 din 28 martie 2014 cu privire la Raportul auditului conformității privind deetatizarea proprietății publice și a activităților postprivatizare pe anii 2012-2013 3 14 0 Detalii
2014-03-25 12 HOTĂRÎREA nr.12 din 25 martie 2014 privind Raportul auditului conformității managementului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” pe anul 2013 3 24 25 Detalii
2014-03-18 11 HOTĂRÎREA nr.11 din 18 martie 2014 privind auditul conformității gestionării fondurilor publice și situațiilor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv ale unor instituţii subordonate pe exercițiul bugetar 2013 5 20 25 Detalii
2014-03-10 8 HOTĂRÎREA nr.8 din 10 martie 2014 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-03-10 9 HOTĂRÎREA nr.9 din 10 martie 2014 cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului Curţii de Conturi în exerciţiul bugetar 2013 0 0 0 Detalii
2014-03-10 10 HOTĂRÎREA nr.10 din 10 martie 2014 privind Raportul auditului regularităţii la Curtea de Conturi pe anul 2013 0 0 0 Detalii
2014-02-27 5 HOTĂRÎREA nr.5 din 27 februarie 2014 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării Registrului unic de licențiere?” 11 23 0 Detalii
2014-02-07 2 HOTĂRÎREA nr. 2 din 07 februarie 2014 privind Raportul auditului conformității la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind avizarea, aprobarea și formarea prețurilor la medicamente pe anii 2012-2013 5 7 11 Detalii
2014-02-04 1 HOTĂRÎREA nr. 1 din 04 februarie 2014 privind Raportul auditului performanței în domeniul mediului „Protecția și utilizarea durabilă a apelor din rîuri și fluvii” 4 15 0 Detalii
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 1902855  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close