Hotărâri CCRM   Flux RSS pentru rezultatul filtrării la Hotărâri CCRM

Data Expirare Nr. Titlu hotărârii Cer. Rec. Coresp. Actiune
2015-07-07 23 HOTĂRÎREA nr. 23 din 07 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 0 0 0 Detalii
2015-06-25 20 HOTĂRÎREA nr.20 din 25 iunie 2015 cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014 0 0 0 Detalii
2015-06-19 15 HOTĂRÎREA nr.15 din 18 iunie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Dondușeni pe anul 2014 0 0 0 Detalii
2015-06-19 17 HOTĂRÎREA nr.17 din 19 iunie 2015 cu privire la Raportul de audit privind urmărirea ulterioară a acțiunilor întreprinse de entitățile auditate în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor din Raportul auditului performanței efectuat de Curtea de Conturi în anul 2012 „Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?” 0 0 0 Detalii
2015-06-16 14 HOTĂRÎREA nr.14 din 16 iunie 2015 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 0 0 0 Detalii
2015-04-30 13 HOTĂRÎREA nr.13 din 30 aprilie 2015 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014 4 13 0 Detalii
2015-03-31 12 HOTĂRÎREA nr.12 din 31 martie 2015 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la Școala profesională nr.8 din mun. Chișinău pe exercițiul bugetar 2014 1 7 0 Detalii
2015-03-31 11 HOTĂRÎREA nr.11 din 31 martie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Își îndeplinește adecvat Consiliul Concurenței funcțiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condițiile măsurării și raportării obiective a rezultatelor obținute?” 0 0 0 Detalii
2015-02-27 6 HOTĂRÎREA nr. 6 din 27 februarie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcțional, necesită îmbunătățiri continue” 0 0 0 Detalii
2015-02-20 4 HOTĂRÎREA nr. 4 din 20 februarie 2015 privind auditul gestionării fondurilor publice de către Centrul Național Anticorupție în exercițiul bugetar 2014 0 0 0 Detalii
2015-01-30 3 HOTĂRÎREA nr.3 din 30 ianuarie 2015 cu privire la Rapoartele auditurilor conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi unele entități din subordine pe anii 2013-2014 0 0 0 Detalii
2015-01-29 2 HOTĂRÎREA nr. 2 din 29 ianuarie 2015 cu privire la Raportul auditului ,,Generează impact economic și social alocarea fondurilor publice pentru învățămîntul secundar profesional?” 63 248 0 Detalii
2015-01-27 1 HOTĂRÎREA nr.1 din 27 ianuarie 2015 privind Raportul auditului mediului în domeniul biocombustibililor 3 13 4 Detalii
 

  

   

 
 
 
Despre noi      Audit      Publicaţii      Dezvoltare instituţională      Colaborare      Biroul de presă      Transparenţă
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2027767  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close