Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2019-12-25
66
Hotărârea nr.66 din 25 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”
0
42
29
2019-12-18
76
Hotărârea nr.76 din 17 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
0
8
1
2019-12-17
75
Hotărârea nr. 75 din 17 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale încheiate la 31 decembrie 2018
0
7
4
2019-12-16
74
Hotărârea nr. 74 din 16 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității cu tematica „Acordarea sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost efectuată conform criteriilor stabilite?”
0
23
28
2019-12-13
73
Hotărârea nr. 73 din 13 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova”
0
11
4
2019-12-12
72
Hotărârea nr.72 din 12 decembrie 2019 cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” încheiate la 31 decembrie 2018
0
24
35
2019-11-29
71
Hotărârea nr.71 din 29 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC”
0
7
6
2019-11-28
70
Hotărârea nr.70 din 28 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”
0
20
36
2019-11-27
69
Hotărârea nr. 69 din 27 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”
0
7
3
2019-11-26
68
Hotărârea nr.68 din 26 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile”
29
74
46
2019-11-25
65
Hotărârea nr. 65 din 25 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională”
0
10
9
2019-11-20
64
Hotărârea nr. 64 din 20 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018
0
15
5
2019-11-05
62
Hotărârea nr.62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018
0
9
9
2019-10-31
61
Hotărârea nr. 61 din 31.10.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Ocniţa (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018
0
6
1
2019-10-25
59
Hotărârea nr. 59 din 25 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2018
0
12
1
2019-10-25
58
Hotărârea nr. 58 din 25 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018
0
4
6
2019-10-24
57
Hotărârea nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului
0
16
41
2019-10-24
56
Hotărârea nr.56 din 24 octombrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 5 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”
0
38
35
2019-06-04
49
Hotărârea nr.49 din 10 iunie 2019 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2018
0
4
4
2019-05-30
48
Hotărârea nr.48 din 30 mai 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2018
21
0
5
2019-05-30
47
Hotărârea nr.47 din 30 mai 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2017
14
1
2
2019-05-29
46
Hotărârea nr.46 din 29 mai 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2018
0
23
20
2019-05-29
45
Hotărârea nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018
0
6
6
2019-05-28
44
Hotărârea nr.44 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018
0
7
7
2019-05-24
43
Hotărârea nr.43 din 24 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018
0
14
3
2019-05-23
41
Hotărârea nr.41 din 23 mai 2019 cu privire la Raportul auditului privind legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri (autorizații CEMT) pe anii 2018-2019
0
10
7
2019-05-22
40
Hotărârea nr.40 din 22 mai 2019 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare încheiate la 31 decembrie 2018
0
3
3
2019-05-21
39
Hotărârea nr.39 din 21 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018
0
13
15
2019-05-17
24
Hotărârea nr.24 din 17 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Vatra încheiate la 31.12.2017
1
10
0
2019-04-25
33
Hotărârea nr. 33 din 25 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018
0
19
16
2019-04-25
36
Hotărârea nr. 36 din 25 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2018
0
21
2
2019-04-25
37
Hotărârea nr.37 din 25 aprilie 2019 privind Raportul auditului conformității „Achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018”
0
73
14
2019-04-24
32
Hotărârea nr.32 din 24 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018
0
53
1
2019-04-23
29
Hotărârea nr.29 din 23 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2018
0
10
10
2019-04-23
31
Hotărârea nr. 31 din 23 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Cricova încheiate la 31 decembrie 2017
0
6
6
2019-04-22
28
Hotărârea nr.28 din 22 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018
0
19
20
2019-04-19
27
Hotărârea nr.27 din 19 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2018
0
21
1
2019-04-18
25
Hotărârea nr. 25 din 17 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Sângera încheiate la 31 decembrie 2017
0
9
0
2019-04-18
26
Hotărârea nr. 26 din 18 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2018
0
24
24
2019-04-12
23
Hotărârea nr. 23 din 17.04.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Rezina (UAT de nivelul II) încheiate la 31.12.2018
0
7
1
2019-04-12
20
Hotărârea nr.20 din 12 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Strășeni (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018
0
6
9
2019-04-12
22
Hotărârea nr.22 din 12 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Bucovăț încheiate la 31 decembrie 2018
0
7
0
2019-04-12
21
Hotărârea nr.21 din 12 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale municipiului Strășeni încheiate la 31 decembrie 2018
0
9
10
2019-04-03
18
Hotărârea nr. 18 din 3 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2018
0
13
14
2019-04-02
17
Hotărârea nr.17 din 2 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Sunt gestionate în mod eficient și eficace investițiile în cadrul Proiectului ,,Tranziția la Agricultura Performantă”, prin aplicarea mecanismelor existente?”
0
17
3
2019-03-27
15
Hotărârea nr.15 din 27 martie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?”
0
32
31
2019-03-27
16
Hotărârea nr.16 din 27 martie 2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?”
0
57
7
2019-03-22
14
Hotărârea nr. 14 din 22.03.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Vadul lui Vodă încheiate la 31.12.2017
0
9
0
2019-02-28
12
Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Curții Constituționale încheiate la 31 decembrie 2017
0
13
2
2019-02-27
9
Hotărârea nr.9 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale com. Cruzești încheiate la 31.12.2017
0
26
17
2019-02-27
11
Hotărârea nr. 11 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale com. Grătiești încheiate la 31 decembrie 2017
0
8
0
2019-02-27
8
Hotărârea nr.8 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Durlești încheiate la 31 decembrie 2017
0
34
7
2019-02-20
10
Hotărârea nr. 10 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31.12.2017
0
8
8
2019-01-31
1
Hotărârea nr.1 din 31 ianuarie 2019 privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru)
0
129
0