Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2017-12-20
72
Hotărârea nr. 72 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației
3
5
4
2017-12-20
71
Hotărârea nr. 71 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței asupra gestionării Fondului ecologic național în exercițiul bugetar 2016
5
19
7
2017-12-19
69
Hotărîrea nr. 69 din 19 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței„Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”
4
5
10
2017-12-12
68
Hotărârea nr.68 din 18 decembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016
1
1
2
2017-12-05
66
Hotărârea nr.66 din 05 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Sunt gestionate în mod eficient și eficace mijloacele financiare ale Fondului rutier în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate?”
15
32
3
2017-11-30
65
Hotărârea nr. 65 din 30 noiembrie 2017 privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
4
9
28
2017-11-29
64
Hotărârea nr.64 din 29 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 31 decembrie 2016
3
7
10
2017-11-28
62
Hotărârea nr. 62 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău
5
14
3
2017-11-28
63
Hotărârea nr.63 din 28 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiareale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari
6
18
4
2017-11-27
61
Hotărârea nr.61 din 27 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Internatului psihoneurologic, mun. Bălți
5
15
3
2017-11-21
60
Hotărârea nr. 60 din 21 noiembrie 2017 cu privire la Raportul de audit al performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”
31
68
4
2017-11-15
58
Hotărârea nr. 58 din 15 noiembrie 2017 cu privire la Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație”
1
0
1
2017-11-08
55
Hotărârea nr.55 din 8 noiembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”
6
9
35
2017-10-16
53
Hotărîrea nr. 53-s din 16.10.2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Serviciului de Informații și Securitate pe exercițiul bugetar 2016
0
0
0
2017-09-28
47
Hotărârea nr. 47 din 28 septembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului”
6
5
12
2017-09-22
44
Hotărârea nr.44 din 22 septembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiul bugetar 2016
1
5
6
2017-09-22
43
Hotărârea nr.43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”
40
456
70
2017-09-19
39
Hotărârea nr. 39 din 19 septembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare la 31 decembrie 2016
1
4
5
2017-07-20
34
HOTĂRÂREA nr.34 din 20 iulie 2017 ”Cu privire la Raportul auditului financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2016”
3
3
7
2017-07-05
32
HOTĂRÂREA nr.32 din 05 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unor instituții din subordine pe anul 2016 și Raportul de audit privind conformitatea activității Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a unor entități din subordine în anul 2016”
6
14
31
2017-07-04
30
HOTĂRÂREA nr. 30 din 04 iulie 2017 ”Privind Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ,,Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism ,,Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016””
6
22
27
2017-06-22
28
Hotărârea nr.28 din 22 iunie 2017 asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional
41
16
1
2017-06-19
27
Hotărârea nr. 27 din 19.06.2017 Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin HCC nr.57 din 05.11.2013
8
28
79
2017-06-14
24
Privind Raportul auditului conformității și Raportul auditului situațiilor financiare consolidate la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016
0
0
0
2017-05-31
23
Hotărârea nr.23 din 31 mai 2017 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”
5
19
22
2017-05-30
22
Hotărârea nr. 22 din 30 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditu performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016
15
17
38
2017-05-26
20
Hotărârea nr.20 din 26 mai 2017 cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanța instrumentelor de gestiune silită a obligației fiscale/vamale pentru anii 2014-2016
19
16
40
2017-05-18
18
Hotararea nr. 18 din 18 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
13
21
0
2017-04-26
16
HCC nr.16 din 26.04.2017 „Cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine întocmite la 31.12.2016”
6
9
4
2017-04-05
12
Hotărârea nr. 12 din 05 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”
53
78
128
2017-01-27
2
Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2017 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la 31.12.2015 ale subprogramelor „Politici și managementul în sectorul sănătății” în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății și „Programe naționale speciale de sănătate privind activitățile de control al tutunului”
1
5
0
2017-01-24
1
Hotărârea nr. 1 din 24 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea gradului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit dispuse potrivit Hotărârii Curții de Conturi nr.55 din 08.12.2014
5
17
14