Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2015-12-23
50
HOTĂRÎREA nr.50 din 23 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți pe anul 2014
1
16
2
2015-12-22
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 22 decembrie 2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge
7
20
8
2015-12-21
48
HOTĂRÎREA nr.48 din 21 decembrie 2015 privind Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014
13
56
25
2015-12-07
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 07 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cimișlia pe anul 2014
12
32
11
2015-11-20
44
HOTĂRÎREA nr.44 din 20 noiembrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței sistemului administrării veniturilor publice
14
36
81
2015-11-17
42
HOTĂRÎREA nr.42 din 17 noiembrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”
8
6
1
2015-10-28
41
HOTĂRÎREA nr.41 din 28 octombrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Întrunește cadrul decizional de bugetare a investițiilor publice criteriile aferente realizării priorităților strategice?”
21
208
70
2015-10-27
39
HOTĂRÎREA nr.39 din 27 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanță privind sistemul de pensii în Republica Moldova
11
15
15
2015-10-01
37
HOTĂRÎREA nr.37 din 01 octombrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice
28
73
68
2015-09-28
36
HOTĂRÎREA nr.36 din 28 septembrie 2015 cu privire la Raportul auditului conformității privind utilizarea mijloacelor financiare publice destinate alegerilor parlamentare în anul 2014 la Comisia Electorală Centrală
2
4
1
2015-08-05
32
HOTĂRÎREA nr.32 din 5 august 2015 privind auditul situațiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova” pe anii 2013-2014
1
2
0
2015-07-24
30
HOTĂRÎREA nr.30 din 24 iulie 2015 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Curtea de Apel Chișinău în anul 2014
1
8
1
2015-07-24
31
HOTĂRÎREA nr.31 din 24 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Drochia pe anul 2014
8
51
8
2015-07-20
29
HOTĂRÎREA nr.29 din 20 iulie 2015 cu privire la Rapoartele auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator
12
55
69
2015-07-17
27
HOTĂRÎREA nr.27 din 17 iulie 2015 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014
1
2
2
2015-07-17
28
HOTĂRÎREA nr.28 din 17 iulie 2015 cu privire la Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?”
24
10
50
2015-07-16
26
HOTĂRÎREA nr. 26 din 16 iulie 2015 cu privire la Raportul auditului mediului privind protecția fondului ariilor naturale protejate de stat
7
16
4
2015-07-14
25
HOTĂRÎREA nr.25 din 14 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Hîncești pe anul 2014
12
43
8
2015-07-07
24
HOTĂRÎREA nr.24 din 07 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Florești pe anul 2014
48
118
77
2015-07-07
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 07 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014
31
90
29
2015-07-06
22
HOTĂRÎREA nr.22 din 06 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014
2
9
3
2015-06-30
21
HOTĂRÎREA nr.21 din 30.06.2015 cu privire la Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014 și performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
16
20
21
2015-06-25
20
HOTĂRÎREA nr.20 din 25 iunie 2015 cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014
5
21
25
2015-06-19
17
HOTĂRÎREA nr.17 din 19 iunie 2015 cu privire la Raportul de audit privind urmărirea ulterioară a acțiunilor întreprinse de entitățile auditate în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor din Raportul auditului performanței efectuat de Curtea de Conturi în anul 2012 „Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”
10
30
11
2015-06-19
16
HOTĂRÎREA nr.16 din 18 iunie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Călărași pe anul 2014
17
67
16
2015-06-18
15
HOTĂRÎREA nr.15 din 18 iunie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Dondușeni pe anul 2014
28
167
43
2015-06-16
14
HOTĂRÎREA nr.14 din 16 iunie 2015 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
5
10
1
2015-04-30
13
HOTĂRÎREA nr.13 din 30 aprilie 2015 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice asociat auditului situațiilor financiare la Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014
4
13
4
2015-03-31
12
HOTĂRÎREA nr.12 din 31 martie 2015 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la Școala profesională nr.8 din mun. Chișinău pe exercițiul bugetar 2014
1
7
1
2015-03-31
11
HOTĂRÎREA nr.11 din 31 martie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Își îndeplinește adecvat Consiliul Concurenței funcțiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condițiile măsurării și raportării obiective a rezultatelor obținute?”
6
28
4
2015-02-27
6
HOTĂRÎREA nr. 6 din 27 februarie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcțional, necesită îmbunătățiri continue”
18
46
56
2015-02-20
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 20 februarie 2015 privind auditul gestionării fondurilor publice de către Centrul Național Anticorupție în exercițiul bugetar 2014
4
7
16
2015-01-30
3
HOTĂRÎREA nr.3 din 30 ianuarie 2015 cu privire la Rapoartele auditurilor conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi unele entități din subordine pe anii 2013-2014
4
23
29
2015-01-29
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 29 ianuarie 2015 cu privire la Raportul auditului ,,Generează impact economic și social alocarea fondurilor publice pentru învățămîntul secundar profesional?”
64
248
14
2015-01-27
1
HOTĂRÎREA nr.1 din 27 ianuarie 2015 privind Raportul auditului mediului în domeniul biocombustibililor
3
13
10