Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2009-12-28
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 28 decembrie 2009 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010
0
0
0
2009-12-28
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 28 decembrie 2009 despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii
0
0
0
2009-12-28
59
HOTĂRÎREA nr. 59 din 28 decembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice alocate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unor instituţii din subordine în anul 2008
0
0
0
2009-12-24
55
HOTĂRÎRE nr. 55 din 24 decembrie 2009 privind Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008
42
88
0
2009-12-22
54
HOTĂRÎREA nr. 54 din 22 decembrie 2009 despre aprobarea Standardelor de audit al tehnologiilor informaţionale
0
0
0
2009-12-15
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 15 decembrie 2009 despre aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor Curţii de Conturi
0
0
0
2009-11-20
51
HOTĂRÎREA nr. 51 din 20 noiembrie 2009 privind Raportul auditului TI al Sistemului informaţional automatizat “Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”
4
12
0
2009-11-19
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 19 noiembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Întreprinderea de Stat „Fintehinform” pe anul 2008
0
0
0
2009-10-29
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 29 octombrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instituţii beneficiare de aceste mijloace
0
0
0
2009-10-15
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 15 octombrie 2009 privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului căsătoriilor din mun. Chişinău la Ministerul Dezvoltării Informaţionale
0
0
0
2009-09-18
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 18 septembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Contabilitatea Centralizată a Ministerului Educaţiei şi Tineretului pe anul 2008
0
0
0
2009-09-11
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 11 septembrie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Ministerul Afacerilor Interne şi la unele instituţii din subordine pe anul 2008
0
0
0
2009-07-02
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 2 iulie 2009 asupra Raportului auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008
12
106
0
2009-07-02
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 2 iulie 2009 privind Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008
0
0
0
2009-06-30
30
HOTĂRÎREA nr. 30 in 30 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Agenţia Sportului în anul 2008
0
0
0
2009-06-30
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 30 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în anul 2008
0
0
0
2009-06-26
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 26 iunie 2009 privind Raportul auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
0
0
0
2009-06-24
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 24 iunie 2009 privind Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2008
0
0
0
2009-06-24
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 24 iunie 2009 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2008
0
0
0
2009-06-17
26
HOTĂRÎRE nr. 26 din 17 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii monitorizării de Ministerul Economiei şi Comerţului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine şi Rapoartele auditului regularităţii gestionării patrimoniului de stat de către unele întreprinderi de stat în anii 2007-2008
0
0
0
2009-06-16
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 16 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Departamentul instituţiilor penitenciare şi la unele instituţii subordonate şi Raportul auditului regularităţii la Î.S. „Russca” pe anul 2008
0
0
0
2009-06-15
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 15 iunie 2009 privind Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008
0
0
0
2009-06-11
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 11 iunie 2009 privind rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008
0
0
0
2009-06-10
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 10 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale de către Ministerul Finanţelor şi Rapoartele auditului regularităţii utilizării acestora de către unii beneficiari în anul 2008
0
0
0
2009-06-09
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 9 iunie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la aparatul central al Ministerului Apărării pe anul 2008
0
0
0
2009-05-29
20
HOTĂRÎREA nr. 20 din 29 mai 2009 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi legalităţii adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008
0
0
0
2009-05-28
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 28 mai 2009 privind Raportul auditului performanţei „Unele obiective ale Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătăţiri”
0
0
0
2009-05-21
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 21 mai 2009 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public prin locaţiune/arendă la Ministerul Culturii şi Turismului pe anul 2008
0
0
0
2009-05-14
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 14 mai 2009 privind controlul asupra utilizării resurselor financiare publice pentru reparaţii capitale şi achiziţii publice de către Î.S. „Teatrul Naţional de Operă şi Balet”
0
0
0
2009-04-24
15
HOTĂRÎREA nr. 15 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Guvernului pe anul 2008
0
0
0
2009-04-24
16
HOTĂRÎREA nr. 16 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe anul 2008
0
0
0
2009-04-24
14
HOTĂRÎREA nr. 14 din 24 aprilie 2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Parlamentului pe anul 2008
0
0
0
2009-04-16
13
HOTĂRÎREA nr. 13 din 16 aprilie 2009 privind Raportul auditului performanţei „Sînt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăţi semnificativ eficacitatea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic în lupta împotriva cancerului”
0
0
0
2009-04-03
11
HOTĂRÎREA nr. 11 din 3 aprilie 2009 privind aprobarea Standardelor auditului performanţei
0
0
0
2009-03-06
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 6 martie 2009 privind Raportul asupra auditului regularităţii executării bugetului Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2008
0
0
0
2009-02-24
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 24 februarie 2009 privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de aprovizionare cu apă şi canalizare
0
0
0
2009-02-19
3
HOTĂRÎREA nr. 3 din 19 februarie 2009 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii şi Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni)
0
0
0
2009-02-12
1
HOTĂRÎREA nr. 1 din 12 februarie 2009 privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice la primăria or.Basarabeasca în anul 2008
0
0
0
2009-02-12
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 12 februarie 2009 privind Raportul auditului de atestare la Curţile de Apel Bălţi, Bender, Comrat şi Cahul pe anii 2006-2007 şi asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008
0
0
0