Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2007-12-19
85
HOTĂRÎREA nr. 85 din 19 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008
0
0
0
2007-12-19
84
HOTĂRÎREA nr. 84 din 19 decembrie 2007 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Turcia, Republica Populară Chineză, Republica Letonia, Statul Israel, Statele Unite ale Americii şi la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite pe perioada anilor 2004-2007 (9 luni)
0
0
0
2007-12-18
83
HOTĂRÎREA nr. 83 din 18 decembrie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie
0
0
0
2007-10-30
75
HOTĂRÎREA nr. 75 din 30 octombrie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2006-2007 (trimestrul I)
0
0
0
2007-10-16
74
HOTĂRÎREA nr. 74 din 16 octombrie 2007 despre aprobarea Regulamentului „Cu privire la condiţiile de depunere, păstrare şi utilizare a documentelor în arhiva Curţii de Conturi”
0
0
0
2007-10-02
70
HOTĂRÎREA nr. 70 din 2 octombrie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Internatul Psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-09-25
67
HOTĂRÎREA nr. 67 din 25 septembrie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-06-29
62
HOTĂRÎREA nr. 62 din 29 iunie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Aparatul Guvernului şi la unele instituţii subordonate pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-06-29
63
HOTĂRÎREA nr. 63 din 29 iunie 2007 privind raportul asupra controlului utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public la Camera de Licenţiere pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-06-28
61
HOTĂRÎREA nr. 61 din 28 iunie 2007 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2006
0
0
0
2007-06-28
60
HOTĂRÎREA nr. 60 din 28 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-28
59
HOTĂRÎREA nr. 59 din 28 iunie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Agenţia Sportului în anul 2006
0
0
0
2007-06-25
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 25 iunie 2007 privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către unităţile economice din ramura aviaţiei în perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-06-22
55
HOTĂRÎREA nr. 55 din 22 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
0
0
0
2007-06-22
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 22 iunie 2007 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2006
0
0
0
2007-06-22
56
HOTĂRÎREA nr. 56 din 22 iunie 2007 despre raportul asupra rezultatelor controlului privind formarea şi utilizarea resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006, efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină
0
0
0
2007-06-21
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Cahul şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
51
HOTĂRÎREA nr. 51 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Soroca şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Drochia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Briceni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Floreşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Făleşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
54
HOTĂRÎREA nr. 54 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rîşcani şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Căuşeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-21
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Anenii Noi şi corectitudinii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-20
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 20 iunie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public la Biroul Naţional de Statistică şi unele structuri teritoriale în anii 2005-2006
0
0
0
2007-06-19
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 19 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2006
0
0
0
2007-06-19
44
HOTĂRÎREA nr. 44 din 19 iunie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2006
0
0
0
2007-06-15
42
HOTĂRÎREA nr. 42 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Cimişlia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-15
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-15
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Şoldăneşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-15
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rezina şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-15
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Nisporeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006
0
0
0
2007-06-14
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 14 iunie 2007 privind raportul asupra utilizării mijloacelor bugetare de către Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale „Mir” S.A. în perioada anilor 2000-2006
0
0
0
2007-06-12
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 12 iunie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului şi la structurile subordonate pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-06-12
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 12 iunie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006
0
0
0
2007-06-05
34
HOTĂRÎREA nr. 34 din 5 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului satului Cimişeni, raionul Criuleni, în perioada anilor 2003-2006
0
0
0
2007-05-31
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 31 mai 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public la Serviciul Standardizare şi Metrologie şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-05-29
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 29 mai 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Serviciul Grăniceri pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-05-25
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 25 mai 2007 privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către Î.S. „Moldaeroservice” şi Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-05-22
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 22 mai 2007 privind raportul asupra administrării fiscale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi reviziei financiare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor şi la unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-05-18
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 18 mai 2007 privind raportul asupra administrării fiscale efectuate de către Serviciul Vamal şi reviziei financiare la aparatul central al Serviciului Vamal şi la unele organe vamale teritoriale pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-05-08
26
HOTĂRÎREA nr. 26 din 8 mai 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării Fondului special pentru realizarea „Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor” şi a altor mijloace provenite din activitatea organizaţiilor de antrepriză în perioada anilor 2004-2006
0
0
0
2007-05-08
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 8 mai 2007 cu privire la modificarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 83 din 17.12.2004 „Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a. 2002 – 01.07.2004”
0
0
0
2007-04-26
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 26 aprilie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-04-26
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 26 aprilie 2007 privind raportul asupra corectitudinii administrării şi gestionării mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în perioada anului 2006
0
0
0
2007-04-20
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 20 aprilie 2007 privind raportul asupra corectitudinii formării şi eficienţei utilizării fondului rutier în perioada anilor 2005-2006 (9 luni)
0
0
0
2007-04-20
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 20 aprilie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Biroul Relaţii Interetnice în perioada anilor 2004-2006
0
0
0
2007-04-06
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 6 aprilie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului efectuat la Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău privind reconstrucţia Complexului Memorial „Eternitate” în perioada anilor 2005-2007 (trimestrul I)
0
0
0
2007-04-05
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 5 aprilie 2007 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei şi Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-03-23
14
HOTĂRÎREA nr. 14 din 23 martie 2007 privind raportul asupra unor aspecte ale utilizării mijloacelor financiare şi bunurilor materiale, gestionării patrimoniului public de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-02-26
10
HOTĂRÎREA nr. 10 din 26 februarie 2007 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2006
0
0
0
2007-02-22
7
HOTĂRÎREA nr. 7 din 22 februarie 2007 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către „Tutun-CTC” S.A. în perioada anilor 2004-2005
0
0
0
2007-02-06
6
HOTĂRÎREA nr. 6 din 6 februarie 2007 privind raportul asupra evidenţei, gestionării şi integrităţii proprietăţii publice, formării şi utilizării mijloacelor fondului pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului şi unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2005-2006 (9 luni)
0
0
0
2007-01-30
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 30 ianuarie 2007 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Judecătoria Căuşeni pe perioada anilor 2005-2006
0
0
0
2007-01-30
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 30 ianuarie 2007 privind raportul asupra plenitudinii încasării bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului în urma executării deciziilor judiciare la Departamentul de executare şi la oficiile de executare pe perioada anilor 2005-2006 (semestrul I)
0
0
0
2007-01-18
3
HOTĂRÎREA nr. 3 din 18 ianuarie 2007 privind raportul asupra planificării şi utilizării mijloacelor publice în instituţiile de învăţămînt superior în perioada anilor 2005 – 2006 (9 luni)
0
0
0
2007-01-11
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 11 ianuarie 2007 despre aprobarea Standardelor de audit speciale
0
0
0