Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2006-12-19
84
HOTĂRÎREA nr. 84 din 19 decembrie 2006 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I)
0
0
0
2006-12-15
83
HOTĂRÎREA nr. 83 din 15 decembrie 2006 privind raportul asupra legalităţii privatizării obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă, precum şi comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic în perioada anilor 2003-2004
0
0
0
2006-12-05
81
HOTĂRÎREA nr. 81 din 5 decembrie 2006 privind raportul asupra controlului administrării resurselor financiare publice de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2004–2006 (9 luni)
0
0
0
2006-11-17
80
HOTĂRÎREA nr. 80 din 17 noiembrie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2004-2005
0
0
0
2006-11-16
79
HOTĂRÎREA nr. 79 din 16 noiembrie 2006 despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardului de audit aplicabil etapei de raportare
0
0
0
2006-11-10
76
HOTĂRÎREA nr. 76 din 10 noiembrie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare şi eficienţei gestionării patrimoniului public la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2003-2005
0
0
0
2006-10-31
74
HOTĂRÎREA nr. 74 din 31 octombrie 2006 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare efectuate la Curtea Constituţională pe anii 2004-2006 (semestrul I)
0
0
0
2006-10-26
73
HOTĂRÎREA nr. 73 din 26 octombrie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Biroul Naţional Migraţiune şi unele structuri din subordine pe perioada anului 2005 şi I semestru al anului 2006
0
0
0
2006-10-19
71
HOTĂRÎREA nr. 71 din 19 octombrie 2006 privind raportul asupra legalităţii transmiterii în arendă de către Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în perioada anilor 2004–2006 (5 luni)
0
0
0
2006-10-16
70
HOTĂRÎREA nr. 70 din 16 octombrie 2006 despre aprobarea Standardelor de audit aplicabile etapei de planificare şi Standardelor de audit aplicabile la etapa procedurilor de audit
0
0
0
2006-10-16
69
HOTĂRÎREA nr. 69 din 16 octombrie 2006 privind raportul asupra utilizării mijloacelor publice de către Universitatea de Stat din Comrat în perioada anilor 2005–2006 (I semestru)
0
0
0
2006-09-11
64
HOTĂRÎREA nr. 64 din 11 septembrie 2006 privind rezultatele controlului asupra formarii şi contabilizării fondului statutar (social) al Întreprinderii mixte moldo-germane Compania aeriană „Air Moldova” S.R.L. în perioada anilor 2000-2001
0
0
0
2006-06-29
60
HOTĂRÎREA nr. 60 din 29 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău în anul 2005
0
0
0
2006-06-27
59
HOTĂRÎREA nr. 59 din 27 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Industriei şi Infrastructurii în anul 2005
0
0
0
2006-06-27
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 27 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii executării volumelor lucrărilor de construcţie şi montaj la unele posturi vamale ale Departamentului Vamal , precum şi a proiectelor de deviz
0
0
0
2006-06-20
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 20 iunie 2006 privind raportul asupra efectuării achiziţiilor publice, formării şi utilizării ajutoarelor umanitare la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare în perioada anilor 2004-2005
0
0
0
2006-06-15
51
HOTĂRÎREA nr. 51 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Orhei în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ungheni în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Edineţ în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Glodeni în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
55
HOTĂRÎREA nr. 55 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Criuleni în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Sîngerei în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Teleneşti în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
54
HOTĂRÎREA nr. 54 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Hînceşti în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Bălţi în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Donduşeni în anul 2005
0
0
0
2006-06-15
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ştefan Vodă în anul 2005
0
0
0
2006-06-14
42
HOTĂRÎREA nr. 42 din 14 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Economiei şi Comerţului în anul 2005
0
0
0
2006-06-13
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 13 iunie 2006 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2005
0
0
0
2006-06-12
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 12 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2005
0
0
0
2006-06-09
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 9 iunie 2006 privind raportul asupra rezultatelor controlului execuţiei bugetului de stat pe anul 2005, datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe efectuat la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat
0
0
0
2006-06-09
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 9 iunie 2006 privind raportul asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
0
0
0
2006-06-07
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 7 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Dezvoltării Informaţionale în anul 2005
0
0
0
2006-06-07
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 7 iunie 2006 privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Afacerilor Interne în anul 2005
0
0
0
2006-06-07
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 7 iunie 2006 privind raportul asupra modului de administrare şi utilizare a mijloacelor financiare, inclusiv alocate de donatorii externi, de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, unele organizaţii subordonate şi alţi beneficiari de mijloace în perioada anilor 2004-2005
0
0
0
2006-06-06
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 6 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în anul 2005
0
0
0
2006-06-06
34
HOTĂRÎREA nr. 34 din 6 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor în anul 2005
0
0
0
2006-06-05
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 5 iunie 2006 privind raportul asupra raţionalităţii gestionării patrimoniului statului de către S.A. „Viorica-Cosmetic” în perioada anilor 2003 –2004
0
0
0
2006-06-02
30
HOTĂRÎREA nr. 30 din 2 iunie 2006 privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării în anul 2005
0
0
0
2006-06-02
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 2 iunie 2006 privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în anul 2005
0
0
0
2006-06-01
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 1 iunie 2006 privind raportul asupra utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, formării şi utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Naţional în perioada anului 2005
0
0
0
2006-05-26
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 26 mai 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în perioada anului 2005
0
0
0
2006-05-26
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 26 mai 2006 privind raportul asupra legalităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Culturii şi a unor instituţii subordonate, activităţilor în domeniul culturii şi gestionării patrimoniului cultural în perioada anului 2004
0
0
0
2006-05-25
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 25 mai 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiţiei pe perioada anilor 2004-2005
0
0
0
2006-05-25
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 25 mai 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Departamentul instituţiilor penitenciare şi structurile subordonate pe perioada anilor 2004-2005
0
0
0
2006-05-23
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 23 mai 2006 privind raportul asupra asigurării integrităţii, eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a finanţelor publice la Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” în anii 2003-2004
0
0
0
2006-05-16
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 16 mai 2006 privind raportul asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, instituţiile subordonate, beneficiarii de mijloace în perioada anilor 2003-2005
0
0
0
2006-05-12
20
HOTĂRÎREA nr. 20 din 12 mai 2006 privind raportul asupra activităţii economico-financiare şi eficienţei administrării gospodăriei silvice în anul 2004 şi semestrul I al anului 2005
0
0
0
2006-04-28
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 28 aprilie 2006 privind raportul asupra rezultatelor controlului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2005, efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină
0
0
0
2006-04-17
15
HOTĂRÎREA nr. 15 din 17 aprilie 2006 privind raportul asupra utilizării mijloacelor din fondul pentru susţinerea sectorului agrar în anul 2005
0
0
0
2006-04-07
11
HOTĂRÎREA nr. 11 din 7 aprilie 2006 privind raportul asupra eficienţei utilizării şi gestionării patrimoniului public de către Departamentul Agroindustrial “Moldova–Tutun” şi unele întreprinderi din complexul tutungeriei în perioada anilor 2003 – 2004
0
0
0
2006-03-24
9
HOTĂRÎREA nr. 9 din 24 martie 2006 privind raportul asupra controalelor eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt din cadrul ministerelor de forţă pe perioada anilor 2003-2004
0
0
0
2006-02-28
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 28 februarie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare la Departamentul Vamal şi asupra controlului exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004
0
0
0
2006-02-14
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 14 februarie 2006 privind rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anului 2004 şi 9 luni ale anului 2005
0
0
0
2006-01-27
3
HOTĂRÎREA nr. 3 din 27 ianuarie 2006 privind rezultatele controalelor asupra eficienţei utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate pe perioada anilor 2003-2004
0
0
0
2006-01-20
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 20 ianuarie 2006 privind rezultatele controalelor asupra administrării resurselor financiare alocate de la buget de către Asociaţia Surzilor, Societatea Invalizilor şi Societatea Orbilor în perioada anilor 2000-2005 (9 luni)
0
0
0