Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2004-12-17
83
HOTĂRÎREA nr. 83 din 17 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a. 2002 – 01.07.2004
0
0
0
2004-12-17
84
HOTĂRÎREA nr. 84 din 17 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra formării, executării bugetelor şi gestionării patrimoniului oraşelor Cricova, Sîngera, Vatra, comunelor Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, Cruzeşti, Stăuceni, Tohatin şi Truşeni pe perioada 01.01.2003 - 01.07.2004
0
0
0
2004-12-04
80
HOTĂRÎREA nr. 80 din 2 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului, corectitudinii şi legalităţii formării tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderile municipale (ÎM): „Apă-Canal” Ungheni, Regia “Apă-Canal” Orhei, “Amen-Ver” Hînceşti, „Gospodăria locativ-comunală Căuşeni” şi Î.S. Direcţia de producţie “Apă-Canal” Ştefan Vodă în perioada anilor 2002-2003
0
0
0
2004-12-01
79
HOTĂRÎREA nr. 79 din 1 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor efectuate la întreţinerea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003
0
0
0
2004-11-23
76
HOTĂRÎREA nr. 76 din 23 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii gospodăreşti-financiare a Î.M. „Gospodăria Comunală Locativă Cahul” în perioada a. 2002 - I semestru al a.2004
0
0
0
2004-11-18
75
HOTĂRÎREA nr. 75 din 18 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat la Î.S. “Moldsuinhibrid” în perioada anilor 2002-2003 şi I semestru al anului 2004
0
0
0
2004-11-18
74
HOTĂRÎREA nr. 74 din 18 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a Departamentului Tehnologii Informaţionale şi a unor structuri subordonate în perioada anului 2003
0
0
0
2004-11-15
72
HOTĂRÎREA nr. 72 din 15 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii Departamentului Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor în perioada aa.2002-2003
0
0
0
2004-11-10
71
HOTĂRÎREA nr. 71 din 10 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii financiare a Departamentului Migraţiune şi a Direcţiei Principale pentru Refugiaţi în perioada anului 2003
0
0
0
2004-10-12
65
HOTĂRÎREA nr. 65 din 12 octombrie 2004 privind executarea de către Ministerul Industriei şi Ministerul Finanţelor a Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 şi nr.2 din 23.01.03
0
0
0
2004-07-30
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 30 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2003
0
0
0
2004-07-27
54
HOTĂRÎREA nr. 54 din 27 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Educaţiei în anul 2003
0
0
0
2004-07-26
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 26 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor financiare transferate de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale de stat în anii 2001-2003 şi 5 luni ale a.2004 de către Î.S. „Poşta Moldovei” şi instituţiile subordonate
0
0
0
2004-07-23
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 23 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor şi asupra formării şi utilizării fondului rutier în a.2003
0
0
0
2004-07-23
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 23 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Sănătăţii şi realizării Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală în perioada anilor 2002-2004 (trimestrul I)
0
0
0
2004-07-14
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 14 iunie 2004 privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice în anul 2003
0
0
0
2004-07-02
44
HOTĂRÎREA nr. 44 din 2 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2003
0
0
0
2004-07-02
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 2 iulue 2004 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi pe anul 2003
0
0
0
2004-06-21
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 21 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii şi eficienţei cheltuielilor la întreţinerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi subdiviziunilor teritoriale în perioada anului 2003
0
0
0
2004-06-18
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 18 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
0
0
0
2004-06-18
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 18 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat, analizei datoriei publice şi realităţii dării de seamă pe anul 2003 la Ministerul Finanţelor
0
0
0
2004-06-09
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 9 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Culturii şi unor instituţii subordonate în perioada anilor 2002-2003
0
0
0
2004-06-01
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 1 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra procesului de lichidare a judeţelor şi de formare a raioanelor
0
0
0
2004-05-28
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 28 mai 2004 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală a Republicii Moldova pe perioada anilor 2002-2003
0
0
0
2004-05-25
30
HOTĂRÎREA nr. 30 din 25 mai 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Afacerilor Externe şi a unor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare în perioada anilor 2002-2003
0
0
0
2004-05-13
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 13 mai 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi realizarea Programelor de stat în cadrul acestuia în perioada anilor 2002-2003
0
0
0
2004-05-11
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 11 mai 2004 privind rezultatele reviziei financiare şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Dezvoltarea Turismului în perioada 01.01.2002 – 31.12.2003
0
0
0
2004-05-07
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 7 mai 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor financiare pentru întreţinerea Prezidiului şi unor instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova în anii 2002-2003
0
0
0
2004-04-29
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 29 aprilie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat la Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” şi unele instituţii şi întreprinderi subordonate în perioada anilor 2002 – 2003
0
0
0
2004-04-20
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 20 aprilie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Departamentului Standardizare şi Metrologie în perioada anilor 2002 – 2003
0
0
0
2004-04-05
20
HOTĂRÎREA nr. 20 din 5 aprilie 2004 privind rezultatele reviziei financiare la Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin” în perioada 01.08.02-31.12.03
0
0
0
2004-03-18
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 22 martie 2004 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova pe anul 2003
0
0
0
2004-03-10
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 10 martie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a mijloacelor financiare de către Î.S.”Poşta Moldovei” în perioada a. 2001 – 9 luni ale anului 2003
0
0
0
2004-03-03
16
HOTĂRÎREA nr. 16 din 3 martie 2004 privind rezultatele controlului asupra executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002 “Privind rezultatele controlului asupra corectitudinii planificării, încasării şi efectuării cheltuielilor de mijloace speciale şi extrabugetare la Grădina Botanică (Institut) în perioada anului 2001 şi 9 luni ale anului 2002”
0
0
0
2004-02-26
14
HOTĂRÎREA nr. 14 din 26 februarie 2004 privind rezultatele controlului tematic asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare şi cadastru
0
0
0
2004-02-24
13
HOTĂRÎREA nr. 13 din 24 februarie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului în Adunările şi Comitetele de creditori şi a administratorilor împuterniciţi la întreprinderile în proces de insolvabilitate cu derularea procedurii de faliment
0
0
0
2004-02-12
9
HOTĂRÎREA nr. 9 din 12 februarie 2004 privind rezultatele controlului asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare în municipiul Chişinău în anul 2002 şi I semestru al anului 2003
0
0
0
2004-02-02
7
HOTĂRÎREA nr. 7 din 2 februarie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei administrării şi gestionării patrimoniului şi finanţelor publice aflate în posesia Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” în perioada a. 2002 şi 9 luni ale a. 2003
0
0
0
2004-01-21
3
HOTĂRÎREA nr. 3 din 21 ianuarie 2004 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale şi vamale pe perioada anilor 2001-2003
0
0
0
2004-01-21
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 21 ianuarie 2004 privind rezultatele controlului asupra respectării Legii “Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe” nr.1466-XIII din 29.01.98
0
0
0
2004-01-03
1
HOTĂRÎREA nr. 1 din 3 ianuarie 2004 privind respectarea legislaţiei la privatizarea patrimoniului de stat din complexul de construcţii
0
0
0