Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 11 din 29 martie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale satul Ghidighici încheiate la 31 decembrie 2020

Numar 105-107 din data de 2021-03-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale satul Ghidighici, încheiate la 31 decembrie 2020, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)