Acasa / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîri şi Rapoarte

pe pagina

Data
Data expirarii
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2018-01-23
2017-01-10
1
HOTĂRÎREA nr. 30 din 26 iulie 2016 ”Privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015”
0
0
0
2015-12-23
2017-05-21
50
HOTĂRÎREA nr.50 din 23 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți pe anul 2014
1
1
0
2017-04-30
2017-05-08
1
HOTĂRÎREA nr. 43 din 30.11.2016 Privind Raportul auditului performanței ,,Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni):resurse generoase – rezultate incerte”
2
1
1
2017-06-04
2017-07-11
1
HOTĂRÎREA nr.48 din 21 decembrie 2015 privind Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014
2
1
1