Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 21 din 23 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019

Numar 180-187 din data de 2020-06-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019, în raport cu prevederile cadrului regulator din domeniu.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (9)

2.1 pentru aprobarea unui plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

1.1. Să definitiveze proiectul actului normativ cu privire la modificarea Statutului Consiliului Audiovizualului în conformitate cu cerințele legale (paragraful nr.4.1.1.)

1.2. Să întreprindă măsurile de rigoare cu privire la eliberarea actelor permisive numai după achitarea de către radiodifuzori a taxelor respective (paragraful nr.4.1.1.)

1.3. Să dezvolte reglementări interne aferente stabilirii premiilor unice (paragraful 4.2.1.)

1.4. Să stabilească prevederi clare privind modul de predare-primire a documentelor în caz de eliberare a personalului (paragraful 4.2.1.)

1.5. Să stabilească un grafic pentru utilizarea zilelor de concediu nefolosite fără a afecta activitatea de bază a entității (pct.4.2.1.)

1.6. Să întreprindă măsuri pentru remedierea restricțiilor aplicate asupra imobilelor gestionate de Consiliul Audiovizualului (paragraful 4.3.1.)

1.7. Să asigure încasarea integrală a creanțelor formate (paragraful nr.4.3.3.)

2.2. pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare în scopul încasării integrale la bugetul de stat a taxelor de eliberare a actelor permisive de către autoritățile emitente

Cerinte (0)