Grupul de lucru

Grupul de lucru pentru achiziţii al Curţii de Conturi:

 

Conducătorul grupului:

Munteanu Victor - șef Direcție audit I din cadrul Direcției generale de audit I

Membrii grupului:

Paduca Natalia - șef Direcție finanțe, administrare și logistică;

Babără Vitalie - șef Direcția TI și securitate internă;

Stîrcea Ustim - consultant principal, Direcția juridică.

 

Secretarul grupului:

Chiriac Nadejda - consultant principal, Direcția resurse umane și documentare.