Buletin Nr 100 din 15.12.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor


Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04769
Autoritatea contractantă Curtea de Conturi
Adresa Ștefan cel Mare 69
Telefon/fax 022-266-083
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ștefan GOREA
Obiectul achiziţiei Servicii de reparatie auto
Cod CPV 50112100-4
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini un.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 69, bir.216, tel de contact: 266-004, Ștefan Gorea - persoana responsabila, e-mail: v_tataru@ccrm.md,
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ștefan cel Mare și Sfînt 69, bir.405
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 29.12.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.12.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23689230