Buletin Nr 41 din 25.05.2018

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor


Licitaţie publică Nr. 18/02211
Autoritatea contractantă Curtea de Conturi
Adresa Ștefan cel Mare 69
Telefon/fax 022-266-083
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BABĂRĂ Vitalie
Obiectul achiziţiei Achiziționarea serviciilor de suport pentru paravanul de protecție
Cod CPV 72910000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Curtea de Conturi,bir.216, et.2; bir.307, et.3, persoana responsabila Babara Vitalie, tel. 266-090
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Ștefan cel Mare 69, bir.405
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030100103
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030100103
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226301
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial 210101030100103
Termenul de depunere a ofertelor 15.06.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.06.2018 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=27887170