Buletin Nr 98 din 08.12.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor


Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04605
Autoritatea contractantă Curtea de Conturi
Adresa Ștefan cel Mare 69
Telefon/fax 022-266-083
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ștefan GOREA
Obiectul achiziţiei Servicii de pază
Cod CPV 79713000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 69, bir.317, et.II, tel de contact: 266-004; 266009, e-mail: v_tatarui@ccrm.md, Ștefan Gorea -persoana responsabila
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Curtea de Conturi, bd.Ștefan cel Mare 69, bir.406
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Termenul de depunere a ofertelor 22.12.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.12.2017 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23418842