EUROSAI

Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) este organizația regională a Instituțiilor Supreme de Audit din Europa, în ceea ce privește controlul și auditul extern al finanțelor publice.

EUROSAI a fost constituit în anul 1990 ca și grup de lucru regional al INTOSAI, și are în prezent 50 de membri, printre care se numără și Curtea Europeană de Conturi.

Secretariatul EUROSAI este asigurat de către Curtea de Conturi a Spaniei, menținînd comunicarea cu membrii EUROSAI în perioada dintre Congrese și facilitînd contactele între aceștia. De asemenea, Secretariatul dezvoltă un program care conține propuneri ce urmează a fi prezentate organelor de conducere, la cererea membrilor.

Secretariatul publică anual un jurnal și trimestrical un buletin informativ, și găzduiește website-ul EUROSAI.

Limbile oficiale de lucru ale EUROSAI sunt: germană, engleză, spaniolă, franceză și rusă.

Printre obiectivele Organizației amintim:

  • Promovarea cooperării profesionale între membrii săi;
  • Încurajarea schimbului de informație;
  • Conlucrarea întru armonizarea terminologiei în domeniul auditului public;
  • Avansarea studiului de audit în sectorul public.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova devine membru în anul 1994.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova face parte din următoarele grupuri de lucru: 

  • Grupul de auditori pentru Programele de cooperare transfrontalieră din jurul Bazinului Mării Negre 2014-2020;
  • Grupul de lucru privind Auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamităţilor naturale sau a dezastrelor;
  • Grupului de lucru privind Auditul mediului;
  • Grupul de lucru privind Auditul TI.

 

În iunie 2014, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a devenit membrul Consiliului de Conducere EUROSAI pentru o perioadă de 6 ani. 

 

Pagina oficială EUROSAI:  www.eurosai.org