Home / Usefull links

Usefull links

Public Authorities and Institutions in the Republic of Moldova
President of the Republic of Moldova www.president.md
Parliament of the Republic of Moldova www.parlament.md
Government of the Republic of Moldova www.gov.md
State Tax Service www.fisc.md
National Bank of Moldova www.bnm.md
Ministry of Information Development www.asp.gov.md
Ministry of Interior Affairs www.mai.gov.md
National Statistics Bureau www.statistica.md
Customs Service www.customs.gov.md
Other SAIs
Albania www.klsh.org.al
Austria www.rechnungshof.gv.at
Azerbaijan www.ach.gov.az
Bulgaria www.bulnao.government.bg
Belgium www.courdescomptes.be
Bosnia and Herzegovina www.revizija.gov.ba
Czech Republic www.nku.cz
Croatia www.revizija.hr
Denmark www.rigsrevisionen.dk
Switzerland www.sfao.admin.ch , www.efk.admin.ch
Estonia www.riigikontroll.ee
Finland www.vtv.fi
France www.ccomptes.fr
Georgia www.control.ge
Germany www.bunderechnungshof.de
Italy www.corteconti.it
Latvia www.lrvk.gov.lv
Lithuania www.vkontrole.lt
Macedonia www.dzr.gov.mk
Malta www.nao.gov.mt
Marea Britanie www.nao.org.uk
Norway www.risksrevisjonen.no
Poland www.nik.gov.pl
Portugal www.tcontas.pt
Romania www.rcc.ro
Russian Federation www.ach.gov.ru
Slovakia www.controll.gov.sk
Slovenia www.rs-rs.si
Spain www.tcu.es
Sweden www.riksrevisionen.se
Turkey www.sayistay.gov.tr
Ukraine www.ac-rada.gov.ua
Hungary www.asz.hu
Africa
Algeria www.comptes.org.dz
North America
Canada www.oag-bvg.gc.ca
Mexico www.asf.gob.mx
United States of America www.gao.gov
Central and Latin America
Argentina www.agn.gov.ar
Brazil www.tcu.gov.br
Chili www.contraloria.cl
Nicaragua www.cgr.gob.ni
Peru www.contraloria.gob.pe
Salvador www.cortedecuentas.gob.sv
Venezuela www.cgr.gov.ve
Asia
Korea www.bai.go.kr
Filipine www.coa.gov.ph
India www.cag.gov.in
Israel www.mevaker.gov.il
Japan www.jbaudit.go.jp
Mongolia www.mnao.pmis.gov.mn
Thailand www.oag.go.th
Australia
Australia www.anao.gov.au
International Agencies
AISCCUF www.aisccuf.org
INTOSAI www.intosai.org
EUROSAI www.eurosai.org
European Court of Auditors (Luxembourg) www.eca.europa.eu
;