Home / About us / The legal framework

The legal framework

President
Vice president
Members of the Court

The Members of the Court of Accounts are appointed by the Parliament, on the proposal of the President of the Court of Accounts, for a 5-year mandate, with the majority vote of the elected MPs.         

Vicepreşedintele Curţii de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, din numărul membrilor acesteia. (art.18, Legea nr. 261 din 05.12.2008)

Plenul Curţii de Conturi este organ colegial, alcătuit din 7 membri, inclusiv Preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Conturi. (art.15, Legea nr. 261 din 05.12.2008)

Membrii Curţii de Conturi se numesc de Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, pe un termen de 5 ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Mandatul de membru al Curţii de Conturi poate fi reînnoit consecutiv o singură dată. (art.18, Legea nr. 261 din 05.12.2008)

Atribuţiile Plenului Curţii de Conturi:

  • adoptă politicile şi strategiile Curţii de Conturi;
  • aprobă proiectul de buget al Curţii de Conturi;
  • examinează rapoartele de audit;
  • aprobă manuale, standarde de audit, regulamente şi ghiduri;
  • aprobă programele multianuale şi anuale de activitate a Curţii de Conturi;
  • aprobă normele de angajare, testare şi promovare a personalului Curţii de Conturi; g) numeşte în funcţiile de directori de departamente;
  • aprobă rapoartele prevăzute la art.8; i) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.

(art.16, Legea nr. 261 din 05.12.2008)