Declaraţii

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia privind buna guvernare.

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia de răspundere managerială.

Declarația de răspundere managerială 2020

Declarația de răspundere managerială 2021

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia privind buna guvernare.

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia privind buna guvernare.

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia privind buna guvernare.

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia privind buna guvernare.

Conform prevederilor art. 16 alineatul (2) al Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), Curtea de Conturi emite anual Declaraţia privind buna guvernare.