Curtea de Conturi a prezentat Parlamentului Raportul Anual pentru anul 2016

UNTILA Veaceslav

Președinte


december 14, 2017 • views 1476

curtea-suprema

 

La data de 16 noiembrie 2017, am prezentat în ședința plenară a Parlamentului Raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016. Principiul legalității a servit drept bază pentru activitatea noastră, utilizând ca punct de plecare drepturile și obligațiile consacrate în Constituția Republicii Moldova și, nemijlocit, în Legea Curții de Conturi.

În prezentarea de la tribună am menționat că raportul, pentru prima dată, Curtea de Conturi reflectă obligațiile statutare în perioada octombrie 2016 - septembrie 2017. Totodată, am precizat că Curtea de Conturi nu este o instanță care pronunță hotărâri judecătorești sau aplică amenzi, ci una care realizează audituri publice externe.

Beneficiile rapoartelor noastre sunt vizibile atunci, când Parlamentul adoptă sau modifică actele legislative, iar entitățile auditate, prin implementarea recomandărilor Curții, își consolidează activitatea. Constatările de audit, deseori, devin puncte de reper în activitatea Guvernului, instituțiilor de drept, organizațiilor nonguvernamentale, precum și oferă cetățenilor informații despre utilizarea banilor proveniți din impozitele achitate de ei. Astfel, în calitate de Instituție Supremă de Audit tindem să dobândim încrederea cetățenilor și să oferim suport real Legislativului și Executivului.

În perioada de raportare, au fost realizate 26 de rapoarte cu constatări bine întemeiate și obiective aferente celor mai acute probleme economice și sociale din țară, respectiv au fost înaintate 1239 de recomandări către 314 entități.

Dincolo de cele expuse, fiecare dintre rapoartele noastre a atras atenția asupra faptului că Republica Moldova trebuie să progreseze fără a aduce daune viitorului nostru sau al copiilor noștri. Este nevoie de o creștere durabilă pentru a depăși greutățile economice. În acest scop, fondurile publice trebuie utilizate în mod regulamentar, astfel ca banul public să aducă o schimbare în viața cetățenilor prin politici adecvate și servicii calitative. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită transparenței, eficacității, eficienței și oportunității utilizării fondurilor publice, deoarece acești factori sunt la fel de importanți precum suma veniturilor încasate în buget.

În calitate de instituție care și-a dobândit binemeritat prestigiul profesional și care beneficiază de încrederea cetățenilor, lucrăm pentru a susține Parlamentul și pentru a promova, prin recomandările noastre, utilizarea economă și eficientă a fondurilor și activelor publice. Având în vedere dificultățile economice și financiare, precum și experiența națională din ultimul deceniu, nu există nici o îndoială că fondurile publice trebuie să fie ordonate. Prin auditurile efectuate în perioada de referință, noi am susținut utilizarea conformă a finanțelor publice și vom continua să acționăm în vederea atingerii acestui obiectiv și pe viitor.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, deputatul Ștefan Creangă a menționat în raportul Comisiei că se constată o schimbare majoră a structurii auditelor conform tipurilor acestora în comparație cu perioada precedentă de raportare. Astfel, ponderea auditelor de performanță a crescut de la 28% până la 42%, a auditelor financiare de la 16% până la 35%, iar ponderea auditelor de conformitate s-a micșorat de la 54% până la 15%.

În context, deputații au încurajat Curtea de Conturi să îmbunătățească procesul de planificare trienal și anual bazat pe criteriile de risc al fraudei și erorii în procesul de administrare a finanțelor și patrimoniului public. Totodată, Comisia constată că instituțiile guvernamentale nu au întreprins suficiente măsuri pentru implementarea recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi.

Curtea de Conturi este unica autoritate publică a Republicii Moldova cu rolul de auditare a finanțelor publice și de exercitare a controlului asupra formării, administrării și utilizării resurselor financiare publice și gestionării patrimoniului de stat. Curtea de Conturi exercită misiuni de audit independente, credibile, transparente și profesioniste, în scopul promovării standardelor înalte de management financiar spre beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.