Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a întrunit Consiliul Consultativ

Curtea de Conturi a întrunit Consiliul Consultativ

Noiembrie 07, 2017 accesari 1549

Pe data de 7 noiembrie curent, a avut loc ședința Consiliului Consultativ pe lângă Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Consiliul este constituit din 21 membri, specialiști calificați și savanți din domeniile  economico-financiar, juridic și de audit:

 1. Untila Veaceslav, dr., conf.univ., Președinte al Curții de Conturi;
 2. Andrușca Tamara, vicepreședinte al Curții de Conturi;
 3. Andrieș Violeta, membru al Curții de Conturi;
 4. Covali Marina, membru al Curții de Conturi;
 5. Cunețchi Tatiana, membru al Curții de Conturi;
 6. Munteanu Andrei, membru al Curții de Conturi;
 7. Rotaru Petru, membru al Curții de Conturi;
 8. Muntean Valeriu, dr., lector univ., șef al Aparatului Curții de Conturi;
 9. Guceac Ion, dr. hab., academician Academia de Științe a Moldovei;
 10. Belostecinic Grigore, dr. hab., academician AȘM, Academia de Studii Economice;
 11. Ciubuc Ion, ex-Președinte al Curții de Conturi;
 12. Cozma Vasile, ex-Președinte al Curții de Conturi;
 13. Iuga Mircea, ex-șef al Departamentului Controlului de Stat;
 14. Baieș Sergiu , dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova;
 15. Balan Igor, dr., lector superior, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 16. Bugaian Larisa, dr. hab., prof.univ, Universitatea Tehnică a Moldovei
 17. Copăceanu Cristina, dr., conf.univ., Asociația Auditorilor Interni din Moldova
 18. Dima Marcela, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova
 19. Groza Andrei, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică
 20. Iachimovschi Viorel, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova
 21. Mogoreanu Nicolae, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

În cadrul ședinței au fost prezentate Conceptul Programului activității de audit pe anul 2018. În acest context, Tatiana Caraman, șef al Direcției planificare și monitorizare, s-a referit la baza normativă de reglementare a procesului de planificare, criteriile de selectare a activităților de audit, prioritățile și obiectivele de activitate a Curții de Conturi pe anul 2018, domeniile planificate de audit pentru 2018 și riscurile aferente realizării Programului.

În cadrul ședinței membri Consiliului au pus în discuție tematici ce țin de activitatea CCRM, necesitatea cooperării cu mediul academic, succesele înregistrate de instituția supremă de audit în contextul efectuării auditului public extern și așteptările membrilor Consiliului. Totodată, cei prezenți au apreciat înalt conceptul Programului activității de audit pe anul 2018, asigurând conducerea CCRM în susținerea și sprijinul instituției în auditul public extern.

La finele ședinței Veaceslav Untila, Președintele CCRM a înmânat distincția instituțională a Curții de Conturi - Crucea „Pentru Merit” de gradul I, pentru aportul substanțial în dezvoltarea instituțională dlor Iuga Mircea, Ciubuc Ion, Cozma Vasile.

Menționăm că, Consiliul consultativ pe lângă Curtea de Conturi oferă consultanță în  legătură cu toate subiectele, chestiunile relevante pentru îndeplinirea rolului și mandatului acesteia.