Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a inițiat modificarea și completarea unor acte legislative

Curtea de Conturi a inițiat modificarea și completarea unor acte legislative

Iulie 05, 2019 accesari 1283

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a inițiat un proces amplu de examinare și analiză a cadrului legal ce guvernează activitatea instituției, precum și a altor acte legislative conexe, pentru identificarea deficiențelor, care limitează impactul auditului public extern.

Ca urmare, au fost atestate reglementări legislative insuficiente, care nu permit atingerea scopului principal al auditului public extern, și anume gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

Deficiențele constatate de Curtea de Conturi au stat la baza elaborării propunerilor de modificare și completare a unor acte legislative, al căror scop este de a completa vidul legislativ existent și de a elimina deficiențele și incoerențele normative în vederea depășirii problemelor legate de responsabilizarea conducerii entităților auditate, asigurarea continuității și transparenței activității Curții de Conturi, sporirea impactului rapoartelor de audit și simplificarea procedurii de sesizare a organelor de urmărire penală. Coroborate între ele, amendamentele propuse vor conduce la instituirea mecanismelor funcționale de răspundere managerială pentru buna guvernare și sporire a impactului rapoartelor de audit cu efecte reale asupra administrării resurselor financiare publice și utilizării patrimoniului public.

Principalele amendamente propuse au fost grupate în următoarele seturi de modificări:

  1. Mecanismul de răspundere a conducătorului autorității/instituției bugetare pentru administrarea neeficientă a bugetului instituției și a patrimoniului public din gestiune, precum și pentru obstrucționarea activității auditului public extern;
  2. Sporirea impactului auditului public extern, asigurarea continuității și transparenței activității Curții de Conturi;
  3. Relevanța procedurii de sesizare a organelor de urmărire penală de către Curtea de Conturi.

Menționăm că, propunerile de modificare și completare a unor acte legislative au fost discutate cu membrii Consiliului Consultativ pe lângă Curtea de Conturi. Urmare a examinării propunerilor, membrii Consiliului Consultativ, din care fac parte specialiști calificați și savanți din domeniile academic, economico-financiar, juridic și de audit, au formulat unele amendamente de îmbunătățire, proiectul final comun fiind susținut în totalitate.