Acasă / Biroul de presă / Mass - media despre noi / Curtea de Conturi a depistat mai multe neconformități la Ghidighici

Curtea de Conturi a depistat mai multe neconformități la Ghidighici

Martie 30, 2021 accesari 1574

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat în ședință Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale (UAT) satul Ghidighici. Astfel, în opinia CCRM, autoritățile au admis unele neconformități, soldate cu neînregistrarea conformă în Registrul bunurilor imobile a drepturilor patrimoniale asupra terenurilor proprietate publică locală cu suprafața de 286,95 ha, precum și a 3 construcții în valoare totală de 2 099,08 mii lei, dar și neasigurarea ajustării întreprinderilor municipale la cadrul legal și administrarea regulamentară a patrimoniului public transmis către entitățile fondate.

Potrivit CCRM, scopul auditului financiar a constat în oferirea unei asigurări rezonabile că, rapoartele financiare consolidate ale unității administrativ-teritoriale satul Ghidighici nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

„Bugetul UAT Ghidighici pentru anul 2019 a fost executat la partea de venituri în sumă de 14133,68 mii lei și la partea de cheltuieli – în sumă de 11012,61 mii lei. Bugetul pentru anul 2020 a fost executat la partea de venituri în sumă de 16150,08 mii lei și la partea de cheltuieli – în sumă de 15892,84 mii lei” este menționat într-u comunicat publicat de Curtea de Conturi. 

Echipa de audit a stabilit că rapoartele financiare nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Opinia contrară a fost determinată de un șir de neconformități, precum:

  • subevaluarea grupei de conturi 371 „Terenuri”, urmare a necontabilizării a 195,82 ha de terenuri, proprietate publică locală, în valoarea de 157,36 milioane lei;

  • subevaluarea grupei de conturi 313 „Instalații de transmisie” cu cel puțin 23,6 mil. lei, ca urmare a necontabilizării și nerecunoașterii a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, a rețelelor de gaze și de iluminat stradal;

  • subevaluarea grupei de conturi 311 „Clădiri”,, ca urmare a necontabilizării a 17 bunuri imobile, drepturile de proprietate asupra cărora aparțin administrației publice locale (APL) satul Ghidighici, etc.

Faptul că nu a fost implementat un sistem de control intern managerial, menit să asigure buna guvernanță în cadrul entității auditate, a servit drept cauza care a stat la baza iregularităților menționate mai sus. 

De asemenea, în cadrul ședinței au fost constatate nereguli admise de către APL Ghidighici în procesul de evaluare și administrare a veniturilor bugetare, generate de lipsa informațiilor credibile aferente valorii bazei de calcul a unor impozite și taxe, precum și în urma unei colaborări ineficiente între APL și Serviciului Fiscal de Stat (SFS). 

Responsabilii din cadrul UAT satul Ghidichici, nu au respectat cantitățile zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil, la unele produse alimentare cantitatea fiind majorată, iar la altele – micșorată.

„În achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor s-au efectuat unele abateri de la prevederile cadrului regulator din domeniu, fapt ce a condus la favorizarea unor agenți economici și la utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare. În acest sens, se menționează că primăria nu dispune de cadru normativ intern, în care să fie prevăzute expres atribuțiile și obligațiile fiecărui membru al grupului de lucru la planificarea și realizarea achizițiilor de valoare mică. Dosarele de achiziții publice nu sunt cusute, ștampilate și numerotate, fapt ce creează riscul sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acestea le conțin”, a stabilit echipa de audit. 

În acest context, Curtea de Conturi a înaintat un șir de recomandări, menite să asigure remedierea neconformităților depistate, care urmează a fi implementate în decurs de 12 luni.


Sursa : https://www.realitatea.md/curtea-de-conturi-a-depistat-mai-multe-neconformitati-la-ghidighici_123303.html