Corectitudinea calculării pensiilor în vizorul Curții de Conturi

MUNTEANU Andrei

Membru


january 10, 2019 • views 1104

curtea-suprema

 

Asigurările sociale în Republica Moldova constituie sistemul de protecție socială a persoanelor asigurate, constând în acordarea de prestații sociale, inclusiv sub formă de pensii, prevăzute de legislație. Pensiile publice reprezintă toate categoriile de pensii, sub formă de drepturi bănești, ale căror stabilire și plată sunt garantate prin lege de către stat.

Astfel, ținând cont de riscurile stabilite în cadrul misiunilor precedente de audit efectuate la Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS sau Casa Națională), cât și de reformele ample prin care a trecut CNAS pe parcursul anului 2017, ne-am propus să evaluăm procesul de calculare și acordare a pensiilor prin prisma unui audit de conformitate.

În cadrul organului de asigurare socială și instituțiilor de forță au fost evaluate procedurile de documentare, evaluare și determinare a stagiului de cotizare, a vechimii în muncă și a veniturilor salariale de care urmează a se ține cont la stabilirea pensiei.

În perioada auditată, Casa Națională a acordat circa 38 mii de pensii, preponderent pensii pentru limită de vârstă, în număr de 24 mii pensii, sau 64% din numărul total, fiind verificate 485 dosare de pensionare selectate aleatoriu.

În cadrul verificării conformității stabilirii și acordării pensiei pentru limită de vârstă, auditul a constatat neconformități, care, în unele cazuri, au influențat cuantumul prestației spre diminuare. Auditul a atestat 11 cazuri de diminuare lunară (de la 98 lei până la 850 lei) a cuantumului pensiilor pentru limită de vârstă acordate solicitanților cu stagiul de cotizare incomplet.

Menționez că, începând cu 01.01.2017, pensiile pentru vechime în muncă acordate foștilor angajați ai instituțiilor de forță sunt stabilite de către CNAS. Ca rezultat al verificării a 170 de dosare, din 474 de pensii stabilite în anul 2017, au fost identificate probleme și deficiențe majore, care au avut impact asupra dreptului la pensie și asupra mărimii acesteia, cât și asupra bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, verificarea de către audit a actelor ce confirmă vechimea în muncă și veniturile salariale, eliberate de instituțiile de forță, a relevat admiterea înscrierilor eronate a unor perioade de aflare la studii în instituțiile de învățământ (9 cazuri), în serviciul militar în termen (5 cazuri) și în serviciul militar prin contract (10 cazuri). În unele cazuri, neconformitățile au afectat vechimea în muncă și, respectiv, dreptul la pensie sau cuantumul prestației.

Verificările auditului au constatat următoarele situații:

-        includerea neregulamentară a compensației achitate în schimbul rației alimentare;

-        includerea în calcul a 2 ajutoare materiale, pentru ultimele 12 luni de activitate;

-        includerea în calcul a plății pentru mentorat;

-        acceptarea, în vechimea în muncă, a perioadelor de activitate civilă, în lipsa achitărilor contribuțiilor de asigurări sociale;

-        includerea eronată, în vechimea în muncă, a perioadei pentru îngrijirea copilului după vârsta de 3 ani sau cu dizabilitate accentuată, sub vârsta de 18 ani.

Totodată, au fost identificate unele cazuri cu indici de fraudă, determinate de prezentarea datelor neveridice sau modificate fără temei, în favoarea beneficiarilor de pensii.

Auditul relevă că instituțiile implicate în procesul de determinare a indicatorilor ce stau la baza acordării dreptului la pensie și stabilirii cuantumului acesteia nu au asigurat o documentare suficientă a indicatorilor respectivi.

Astfel, dosarele întocmite de către CNAS și de către organele de forță nu conțin totalitatea informațiilor și actelor care pot confirma vechimea în muncă luată în calcul la acordarea pensiei.

Totodată, menționez că cadrul legislativ, cât și cel intern al CNAS, care  reglementează procesul de stabilire, acordare și recalculare a pensiilor, necesită ajustări.

Îmi exprim încrederea că recomandările înaintate urmare a misiunii de audit vor contribui la îmbunătățirea și consolidarea procesului de documentare și acordare a pensiilor cetățenilor, asigurând respectarea cadrului legal și sporirea încrederii beneficiarilor în transparența acestui proces.