Acasă / Colaborare / Cooperare nationala

Cooperare nationala

Consiliul consultativ (în continuare – Consiliul) este un organ consultativ al Curții de Conturi care oferă recomandări științifico-metodologice și se instituie în conformitate cu Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Activitatea Consiliului se bazează pe următoarele principii:

 1. respectarea legislației în vigoare, a principiilor și criteriilor unanim recunoscute în domeniul auditului public;
 2. respectarea principiilor transparenței, independenței, imparțialității, obiectivității și evitarea conflictelor de interese în formularea opiniilor;
 3. exercitarea colegială a atribuțiilor;
 4. asigurarea publicității în activitate.

Consiliul oferă consultanță Curții de Conturi în legătură cu toate subiectele, chestiunile relevante pentru îndeplinirea rolului și mandatului acesteia.

Domeniile de competență ale Consiliului:

 • consultarea în cele mai importante probleme ce țin de dezvoltarea auditului public extern;
 • consultarea în problemele de planificare strategică la întocmirea Planului de audit pe termen mediu;
 • consultarea în problemele ce țin de evoluția managementului financiar public;
 • consultarea în domeniul dezvoltării strategice a Curții de Conturi;
 • acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de audit și altor acte normative aferente activității de audit;
 • consultarea în alte probleme ce țin de perfecționarea activității de audit public în Republica Moldova și care necesită o examinare colegială.

Componența Consiliului consultativ

Consiliul se compune din specialiști calificați și savanți din domeniile economico-financiar, juridic și de audit. Funcția de președinte al Consiliului este exercitată de către Președintele Curții de Conturi. Membrii Curții de Conturi fac parte din componența Consiliului Consultativ.

Drepturile și atribuțiile membrilor Consiliului consultativ

Membrii Consiliului au dreptul:

 • să primească toate informațiile necesare pentru îndeplinirea rolului său;
 • să ofere recomandări și propuneri în legătură cu toate subiectele relevante pentru îndeplinirea rolului și mandatului Curții.

Membrii Consiliului au următoarele atribuții:

 • să participe activ la ședințele Consiliului consultativ;
 • să aplice capacitățile și raționamentul profesional față de problemele puse în discuție;
 • să prezinte secretarului Consiliului consultativ informația cu privire la datele personale (adresa poștală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact).