Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Consolidarea capacităților în auditarea sistemelor informaționale

Consolidarea capacităților în auditarea sistemelor informaționale

Septembrie 29, 2017 accesari 1329

În perioada 28-29 septembrie curent, Curtea de Conturi a primit vizita de lucru a reprezentantului ISA Lituania, Dainius Jakimavičius, Consilier principal al Auditorului general.

Potrivit agendei evenimentului tematica vizitei a fost evaluarea necesităților de suport pentru echipa de audit, care efectuează auditul TI/de performanță a Proiectului E-transformare a guvernării, proiect finanțat de Banca Mondială.

În prima zi a vizitei, expertul lituanian a avut o întâlnire cu reprezentanții conducerii Curții de Conturi Tamara Andrușca, vicepreședinte CCRM, Violeta Andrieș, membru CCRM, Valeriu Muntean, șef al Aparatului CCRM, Nina Onofrei, șef DG și Vasile Moșoi, șef DG.

Tamara Andrușca, în discursul său, a salutat reprezentantul ISA Lituaniei și i-a mulțumit pentru acceptarea inițiativei Curții de Conturi a Republicii Moldova cu privire la examinarea posibilităților de a oferi suport și consiliere în consolidarea capacităților de audit TI. Dumneaei a subliniat necesitatea dezvoltării capacităților în auditarea sistemelor informaționale și dezvoltarea/evaluare capacităților profesionale ale angajaților Curții de Conturi în evaluarea și auditarea sistemelor TI.

Pe parcursul a două zile de lucru, dl Jakimavičius s-a întâlnit cu echipa de audit TI, unde au fost puse în discuție tematici privind auditul TI, performanța auditului Proiectului e-Transformare a Guvernării (rezultatele studiului preliminar, programul de audit, abordări de audit, etc.). Expertul a relatat despre experiența ISA Lituaniei în auditarea proiectelor e-guvernare, prezentând metodologii, tehnici și abordări de audit.

La finele vizitei Violeta Andrieș, membru CCRM în alocuțiunea sa a mulțumit expertului lituanian pentru prezența sa, și pentru discuțiile și activitățile pe care le-a avut pe parcursul acestor 2 zile, totodată subliniind, că mizează și în continuare pe o colaborare productivă între cele două ISA.